ประกาศ

 
 
08/10/2018

ขอเชิญชวนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเมืองใกล้เคียงร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี