ประกาศ

 
 
22/10/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (Thailand Business Information Center, Shanghai)