ประกาศ

 
 
09/11/2018

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (Thailand Business Information Center, Shanghai)