ประกาศ

 
 
03/01/2019

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการงานกงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้