ประกาศ

 
 
29/01/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (Thailand Business Information Center, Shanghai)