จดทะเบียนสมรส/หย่า

 
 

การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะกระทำได้ เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ การจะขอจดทะเบียนฯ ต้องติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จดทะเบียนสมรส          >>>>Click<<<<

จดทะเบียนหย่า           >>>>Click<<<<

เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง ประชาชนไทยสามารถนัดเวลาเพื่อมาทำหนังสือเดินทางและการจดทะเบียนต่างๆได้ที่หมายเลข (86-21) 5260-9899 ต่อ 850