ข้อแนะนำและคำเตือน

 
 

สิ่งที่ควรคำนึงในการมาทำงานที่นครเซี่ยงไฮ้และในมณฑลเขตอาณา

1. ติดต่อกระทรวงแรงงานในการมาทำงานเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

2. มีสัญญาว่าจ้างมาทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง

3. มีวีซ่าที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องพะวงในการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลา

บทลงโทษกรณีการกระทำความผิดและโทษตามกฎหมายจีน

warning1.jpg


ข้อควรระวังสำหรับชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้และในมณฑลเขตอาณา>>>>Click<<<<


กรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อสายด่วน ๑๘๕-๑๖๒๖-๘๗๗๖