ข้อแนะนำและคำเตือน

 
 

ข้อแนะนำและคำเตือน 

สิ่งที่ควรคำนึงในการมาทำงานที่นครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา

1. ติดต่อกระทรวงแรงงานในการมาทำงานเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

2. มีสัญญาว่าจ้างมาทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง

3. มีวีซ่าที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายไม่ต้องพะวงในการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตลอดเวลา

บทลงโทษกรณีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าจีน

การลักลอบนำฝิ่น 1,000 กรัมขึ้นไป เฮโรอีน 50 กรัมขึ้นไป หรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ ที่มีปริมาณมากจะถูกตัดสินจำคุก 15 ปี จำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต