ที่อยู่ และแผนที่

 
 

Royal Thai Consulate-General, Shanghai:

No.18, Wanshan Road,                                       
Changning District, Shanghai 200336

Tel:(86-21)52609899 
Visa Section : Ext. 888 

บริการด้านการกงสุล (Consular Service)
Tel : (86-21) 52609899 
Fax:(86-21)52609898
E-mail:thaiconsular.shanghai@gmail.com (Visa Section)

               thaiconsul.sgh@gmail.com

Website:http://www.thaishanghai.com


 
 

Commercial Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai
No.18, Wanshan Road,                                       
Changning District, Shanghai 200336

Tel:(86-21)5260-9881,5260-9882 
Fax : (86-21)5260-9880 
E-mail:ttcshanghai@thaitradechina.cn

Thailand Board Of Investment
Shanghai Office:
No.18, Wanshan Road,                                       
Changning District, Shanghai 200336

Tel: (86-21)5260-9877,5260-9876 
Fax : (86-21)5260-9873 

E-mail:shanghai@boi.go.th

 
 
Tourism Authority of Thailand
Shanghai Office:

2703, No.288 Nanjing Road(West), Shanghai
Tel:(86-21)33663409
Fax:(86-21)33663408
Website : http://www.tatbjs.org.cn/
(Beijing Office)

Thai Airways:

2303,No.288 Nanjing Road(West).,Shanghai
Tel:(86-21)33664111
Fax:(86-21)33664020