ทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

  Royal Thai Consulate-General, Shanghai
  • นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์
   Ms. Sasirit Tangulrat

   กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
   Consul – General
   Tel: + 86 21-52609899
  • นายระพีพงศ์ บรรจงศิลป
   Mr.Rapipongs Banchong-Silpa

   รองกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
   Deputy Consul - General
   Tel: + 86 21-52609899
  • นางสาวพจนา เชาวน์สุขุม
   Miss Potjana Chaosukhum

   กงสุล
   Consul
   Tel: + 86 21-52609899
  • นายเวสารัช เขียวขจี
   Mr. Wesarat Keokajee

   กงสุล
   Consul
   Tel: + 86 21-52609899
  • นายภาคย์ บุญนุช
   MR. Park Boonnuch

   กงสุล
   Consul
   Tel: + 86 21-52609899
  • นางสาววัชรินทร์ กิจเจริญ
   Ms. Watcharin Kitcharoen

   กงสุล
   Consul
   Tel: + 86 21-52609899
  • นางวรินทร์ทิพย์ มงคลยศ
   Mrs.Varinttip Mongkolyos

   กงสุล
   Consul
   Tel: + 86 21-52609899
  • Contact :
   Royal Thai Consulate-General, Shanghai
   No.18 Wan Shan road , Chang Ning district, Shanghai 200336
   泰王国驻上海总领事馆
   上海市长宁区万山路18号 邮编200336

   Email: Thaiconsul.sgh@gmail.com
   Tel: +86 21-5260 9899       
   Fax: +86 21-5260 9898

 • Thailand Business Information Center

  • นางสาวพรฤทัย ศักดิ์สกุลพรชัย
   Ms. Phornruethai Saksakunphornchai

   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
   Deputy Director
 • สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

  Commercial Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai
  • นางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์
   Ms. Jeeranun Hirunyasumlith

   กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์)
   Commercial Consul
  • นางสาวศศิธร ริ้วทอง
   Ms. Sasithorn Rewthong

   รองกงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์)
   Vice Consul (Commercial)
  • พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน :
   เขตความรับผิดชอบ - ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจียงซู ซานตง เหลียวหนิง จี๋หลิน และเฮยหลงเจียง
   Area of Jurisdiction - Beijing, Shanghai, Jiangsu, Shandong, Liaoning, Jilin, Hielongjiang
  • Contact :
   Commercial Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai
   No.18 Wan Shan road , Chang Ning district, Shanghai 200336

   泰王国驻上海总领事馆
   上海市长宁区万山路18号 邮编200336

   Tel: +86 21-6288 9973, 6288 9974
   Fax: +86 21-6288 9975
   Postal: ttcshanghai@thaitradechina.cn
   Website: www.thaitradechina.cn
 • สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้

  Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai
  • นางสาวอารีย์ งามศิริพัฒนกุล
   Ms.Aree Ngamsiripattanagul

   กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน)
   Consul (Investment Promotion)
  • นางสาวมณฑรดี อมรประสิทธิ์
   Ms. Montaradee Amonprasitti

   รองกงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน)
   Vice Consul (Investment Promotion)
  • พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน :
   Area of Jurisdiction – Shanghai, Chongqing, Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Hubei, Anhui, Henan, Shaanxi, Sichuan
  • Contact :
   Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai
   No.18 Wan Shan road , Chang Ning district, Shanghai 200336
   泰王国驻上海总领事馆
   上海市长宁区万山路18号 邮编200336

   Tel: +86 21-52609876 - 7 
   Fax: +86 21-52609873 
   Email: shanghai@boi.go.th
 • ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  Agriculture Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai
  • นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์
   Ms.Aschariya Juntaravong

   กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
   Consul (Agriculture)
  • พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน :
   Shanghai Zhejiang Jiangsu, Anhui
  • Contact :
   Agriculture Section, Royal Thai Consulate-General, Shanghai
   Address: No.18, Wanshan Road, Changning District, Shanghai 200336 
   Tel: +86 21-63179965
   Fax: +86 2163534146
   E-mail moacsh@hotmail.com
 • สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้

  Tourism Authority of Thailand, Shanghai Office
  • นายเลิศชาย หวังตระกูลดี
   Mr. Lerdchai Wangtrakoondee

   ผู้อำนวยการ
   Director
  • นางสาวพรหมเพชร เลิศรัตนปรีชา
   Miss Prompeth Lertratanapreecha

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
   Assistant Director
  • Contact :
   Tourism Authority of Thailand, Shanghai Office
   Address: 2703 LCH Finance Center, 288 Nanjing Road West, Shanghai, PRC 200003
   Shanghai 200041, P.R.C.
   Tel: +86 21-3366 3409
   Fax: +86 21-3366 3410
   Website: www.tatshanghai.cn
 • สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นครเซี่ยงไฮ้

  Thai Airways International PCL., Shanghai Office
  • นางสาวภัทรษมน สิงห์อุดม
   Ms. Patsamon Singha-Udom

   ผู้จัดการทั่วไป
   General Manager
  • นางสาวธนาทิพย์ จันทร์วัชรกาล
   Ms. Thanatip Chanvatcharagan

   นายสถานี
   Station Manager
  • Contact :
   Thai Airways International PCL. , Shanghai Office
   Address : Unit 2302 Floor 23 Chong Hing Finance Center,288 Nanjing Road West, Shanghai, 200003 China
   Tel: +86 21-3366 4111
   Fax: +86 21-3366 4020
   Website : www.thaiairways.com.cn