สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
24/10/2016

สารจากกงสุลใหญ่ฯ

             ข้าพระพุทธเจ้า 

จะขอถวายชีวิตที่เหลือในการประพฤติดี 

ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 

ขอเจริญรอยตามพระยุคลบาท  สืบสานพระราชปณิธาน 

ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทตลอดชีวิตหาไม่

 

          ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

 

                                    นางปาริฉัตร  ลือไพบูลย์พันธุ์

                                         กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 


03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้