สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 

ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้


นายพิรุณ ลายสมิต กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ Mr. Piroon Laismit Consul – General สวัสดีครับ ในนามของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีความสวยงาม สดใส รูปแบบน่าชม โดยจะเน้นสาระและการติดต่อสื่อสารกับทุกท่านให้มากขึ้น

ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2010 นครเซี่ยงไฮ้ได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก ผู้นำประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศได้มาร่วมงานวันประจำชาติของตน และได้มีโอกาสพบหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำจีน ซึ่งล้วนเห็นว่า นครเซี่ยงไฮ้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้

นครเซี่ยงไฮ้ยังได้ต้อนรับชาวจีนจากมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากที่มาเยี่ยมชมงาน World Expo จนจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมงานบรรลุเป้าหมาย 70 ล้านคน ที่ผู้จัดงานได้ตั้งไว้ และงานเพิ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีชาวไทยได้ให้ความสนใจมาร่วมชมงานจำนวนมากเช่นกัน จนสามารถกล่าวได้ว่า ปี 2553 เป็นปีที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนนครเซี่ยงไฮ้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ในปีนี้ชาวนครเซี่ยงไฮ้ยังได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะสำคัญระดับสูงจากประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เยี่ยมชมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจีนและสมาคมแมกซ์ แพลงค์แห่งเยอรมนีด้านชีววิทยาเชิงคำนวณ ทรงเป็นประธานเปิดสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบันวิจัย Med –X มหาวิทยาลัยเจียวทง และเยี่ยมชมสถาบันฟิสิกส์ประยุกต์แห่งเซี่ยงไฮ้ ในการเสด็จฯ เยือนนครเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้อัญเชิญพระพุทธรูปพระศาสดาจากประเทศไทย มาพระราชทานแก่วัดจิ้งอัน เพื่อประดิษฐานไว้ที่นครเซี่ยงไฮ้ด้วย ในโอกาสนี้ ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงาน World Expo ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม 25 ศาลา ด้วยความสนพระทัยยิ่ง

ผู้นำระดับสูงของรัฐบาลไทย ในช่วงวันที่ 4 - 5 กันยายน 2553 นครเซี่ยงไฮ้ได้มีโอกาสต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้นำคณะมาเป็นประธานในงานวันประจำชาติของไทยในงาน World Expo ซึ่งในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรี ได้มีโอกาสพบหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำจีน และพบปะชุมชนชาวไทยที่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ด้วย

ปี 2553 ยังเป็นโอกาสครบรอบ 35 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวกับภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและจีน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ขอเรียนว่า กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมารับหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และขยายความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในทุกด้าน ปัจจุบันนี้จีนได้พัฒนาความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจขึ้นจนเป็นประเทศที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก และได้พัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย ชาวไทยจำนวนมากได้ติดตามความก้าวหน้า พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนและเซี่ยงไฮ้ และให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว ทำงาน รวมทั้งมาศึกษาในประเทศจีนมาขึ้นตามลำดับ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีที่จะให้ข้อมูล ประสานงาน ดูแลและอำนวยความสะดวกและคุ้มครองดูแลชาวไทยทุกท่าน

กระผมขอเชิญชวนให้ชาวไทยทุกท่านที่ย้ายมาพำนักอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา ทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โปรดลงทะเบียนเพื่อแจ้งรายละเอียดการติดต่อไว้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อที่เมื่อมีข่าวสารสำคัญ การจัดงานหรือการพบปะสังสรรค์ของชุมชนไทย เราจะได้แจ้งข่าวไปให้ท่านทราบ รวมทั้งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เราจะได้ติดต่อให้ความช่วยเหลือแก่ทุกท่านได้ทันท่วงที โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเวปไซต์ของเรา หรือติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามรายละเอียดข้อมูลสำหรับการติดต่อที่ปรากฏในเวปไซต์นี้

ขอต้อนรับทุกท่านสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ครับ และขออวยพรให้ทุก ๆ ท่าน ประสบความสำเร็จในภารกิจการงานหรือการศึกษา และพำนักในนครเซี่ยงไฮ้ด้วยความสุขกาย สบายใจ

ขอขอบคุณ
03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้