สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
21/10/2011

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

                   สวัสดีครับ

        ในช่วงเดือน ส.ค.- ก.ย.54 ผมมีภารกิจมากและเดินทางออกนอกพื้นที่บ่อยๆ จึงไม่มีโอกาสส่งสารมาถึงเพื่อนชาวจีนชาวไทย ผมจึงขออนุญาตรวบยอดรายงานกิจกรรมช่วง 2 เดือนดังกล่าวมาให้ทราบกันครับ           

        เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู ได้พบหารือกับนาย Zhu Rui รองนายกเทศมนตรีเมืองฉางโจว เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือการค้าการลงทุนและได้ฝากให้ทางเมืองฉางโจวช่วยดูแลอำนวยความสะดวกนักธุรกิจไทยที่มาลงทุนในเมืองนี้ด้วย โดยได้มีโอกาสไปเยี่ยมนักธุรกิจไทย อาทิ คุณพิพัฒน์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งไปลงทุนด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนช่วง 20-21 ส.ค. สกญ. ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่นครนานจิง มณฑลเจียงซู โดยรองกงสุลใหญ่ณัฐพล ขันทหิรัญ เป็นหัวหน้าทีมนำคณะข้อราชการไปให้บริการวีซ่าและงานกงสุลแก่คนจีนและคนไทยในนครนานจิง พร้อมไปพบหารือกับรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลเจียงซูเพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-เจียงซูด้วย ส่วนวันที่ 29-31 ส.ค. ผมได้ไปประชุมกงสุลใหญ่ของไทยในจีนที่มณฑลยูนนาน เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานไทยในจีนทั้งหมด ในขณะที่ช่วง 30 ส.ค.-2 ก.ย. ท่านวิชา มหาคุณ กรรมการ ปปช. ได้นำคณะข้าราชการ ปปช.ที่เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ปปช.มาดูงานที่นครเซี่ยงไฮ้ ทุกกิจกรรมเป็นไปด้วยเรียบร้อย

       เมื่อ 5 ก.ย. ผมได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ให้ไปกล่าวเปิดในโครงการ "Believe in Thailand Road Show in China 2011" เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม/นิทรรศการในประเทศไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมพอสมควร ต่อมาวันที่ 6 ส.ค. ผมได้ไปเยี่ยมชม Thai Pavilion ในงาน All china Leather Exhibition (ACLE) 2011 จัดที่นครเซี่ยงไฮ้ มีสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยด้วยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (สสว.) นำผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเข้าร่วมกว่า 40 ราย ทราบต่อมาว่า ในงานดังกล่าวผู้ประกอบการไทยสามารถติดต่อเจรจาธุรกิจประสบความสำเร็จมีการซื้อขายกันเบื้องต้นมูลค่า 30-50 ล้านบาท ซึ่งผมขอร่วมแสดงความยินดีด้วยที่สินค้าหนังฟอกของไทยมีคุณภาพและได้รับความนิยมไว้วางใจจากลูกค้าต่างชาติจำนวนมาก

       ช่วงวันที่ 9 ก.ย. ผมได้พบหารือกับนายหลี่ หมิงจุน อธิบดีสำนักงานต่างประเทศ เพื่อหารือและทบทวนเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-เซี่ยงไฮ้ ว่า ช่วงปีที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำอะไรบ้างและทั้งสองฝ่ายเตรียมแผนงานที่จะทำร่วมกันในปีต่อไปอย่างไร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-เซี่ยงไฮ้ให้มีกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป

       สำหรับช่วง 16-18 ก.ย. สกญ.มีภารกิจถวายงานและอำนวยความสะดวกร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงร่วมคณะอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 ของกระทรวงยุติธรรม จำนวน 130 คน เสด็จฯ ดูงานที่เมืองหังโจวและเซี่ยงไฮ้

       ส่วนช่วง 20-24 ก.ย. ผมได้ไปทำหน้าที่วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมไทย-จีน ฉบับที่ 2 จัดขึ้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นแผนงานของไทยและจีน หากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบก็จะมีการลงนามระหว่างการเยือนของ นรม.ไทย หรือ นรม.จีน ในอนาคตอันใกล้นี้

       ผมรู้สึกเศร้าสลดที่ตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.เป็นต้นมา ประเทศไทยเริ่มประสบกับภาวะอุทกภัย มีน้ำไหลจากทางภาคเหนือลงมาภาคกลาง ประกอบกับเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกชุม จนทำให้ขณะนี้น้ำเริ่มไหลเข้าเขตปริมณฑลกรุงเทพฯ แล้ว ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่างเร่งระดมกันป้องกันน้ำท่วมในประเทศไทยทุกแห่งกันอย่างเต็มที่ ท่าน นรม.เดิมมีกำหนดการจะเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวกับ นรม.จีน ช่วง 19-21 ต.ค.นี้ ก็ต้องเลื่อนกำหนดการออกไป เพราะภารกิจช่วยเหลือประชนชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนและต้องบรรเทาความเดือนร้อนทุกข์ยากของประชาชนในยามนี้ ผมจึงใคร่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงปกป้องคุ้มครองประเทศไทยและประชาชนคนไทยให้พ้นจากภัยวิกฤตจากน้ำท่วมในครั้งนี้โดยเร็ว และขอให้บ้านเมืองไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และคนไทยมีความสุขความเจริญตลอดไป

      อนึ่ง ผมได้ตั้งกล่องบริจาคเงิน ณ ที่ทำการของ สกญ.สำหรับคนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตใกล้เคียงตลอดจนเพื่อนชาวจีนทุกท่าน หากท่านประสงค์จะทำบุญเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมและตกทุกข์ได้ยากในยามนี้ โดย สกญ.จะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดส่งต่อไปให้สภากาชาดไทยดำเนินการตามความประสงค์ของท่านในโอกาสแรก

     ขอขอบคุณทุกท่าน แล้วคุยกันเดือนหน้าครับ

 


03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้