สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
27/03/2012

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

สารจากกงสุลใหญ่ วันที่ 28 มีนาคม 2555

            สวัสดีครับ

            สารจากกงสุลใหญ่ฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายของผมในการรับหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากผมได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) หรือกรมวิเทศสหการ (เดิม) โดยผมมีกำหนดจะเดินทางกลับประเทศไทยไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 2 เมษายน 2555

           ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณเพื่อน ๆ คนไทยที่พำนักอยู่ในเซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง เจียงซู และอันฮุย ตลอดจนเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สมาชิกทีมประเทศไทยทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานกับผมอย่างดียิ่งตลอดในช่วง 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา จนทำให้งานราชการต่าง ๆ สามารถผ่านไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิผล และหวังว่าเราจะมีโอกาสพบปะกันบ้างในโอกาสหน้าไม่ว่าจะในประเทศไทย ในจีน หรือในที่ต่าง ๆ ผมจึงขออวยพรให้ทุก ๆ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

           ผมขอรายงานข่าวสารในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2555 ให้เพื่อนคนไทยได้รับทราบด้วย โดยในช่วงวันที่ 19-22 มกราคม ก่อนที่จะหยุดเทศกาลตรุษจีน ศจ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี ได้เสด็จเยือนเซี่ยงไฮ้เพื่อทรงศึกษากู่เจิ้งกับพระอาจารย์ชาวจีน

          จากนั้นวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะ กทม.มาเยือนเซี่ยงไฮ้เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามซื้อขบวนรถไฟฟ้าระหว่างบริษัทรถไฟฟ้า BTS กับบริษัทผลิตรถไฟของเมืองฉางชุน ซึ่งฝ่ายไทยได้สั่งซื้อตู้รถไฟฟ้าอีก 5 ขบวน รวม 20 ตู้ สำหรับนำไปบริการพี่น้องชาว กทม.เนื่องจากมีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคตนี้

           และช่วงวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ คุณธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดแวปไซด์เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ท่านสามารถลองเปิดดูได้ที่ www.thaifruits-online.com จะมีข้อมูลผลไม้ไทยต่าง ๆ จำนวนมากรวมทั้งฤดูการผลิตการส่งออกด้วย

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ผมพร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่หัทยา คูสกุล และกงสุลธรรมรัตน์ เก้าเอี้ยน ได้เดินทางไปพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงและได้พบปะสนทนากับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงประมาณ 50 คน เพื่อสอบถามทุกข์สุข การใช้ชีวิตและปัญหาการศึกษาในมณฑลเจ้อเจียง เพื่อทางกงสุลจะได้ให้การสนับสนุนต่าง ๆ รวมทั้งการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้วย ทราบว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่ถึง 180 คนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งเรียนภาษาจีนด้วย ทุกคนมีความสุขสบายดีในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

          และเมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 ท่านวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ และบ้านพักกงสุลใหญ่ บริเวณที่ดินเลขที่ 10 ถนน Wanshan เขตหงเฉียว ซึ่งอยู่ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงพฤษภาคมหรือมิถุนายน ปีนี้ และจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน งานพิธีวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้ จึงถือเป็นงานสุดท้ายที่ผมได้ดำเนินการในการรับหน้าที่กงสุลใหญ่แห่งนี้ และหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน คาดว่าเมื่อสิ้นปี 2556 งานก่อสร้างทั้งที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ และบ้านพักกงสุลใหญ่ จะเสร็จเรียบร้อย

          สำหรับกงสุลใหญ่ท่านใหม่ที่จะมารับหน้าที่แทนกระผมคือ คุณบุษกร พฤกษพงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรับผิดชอบความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งกงสุลใหญ่ท่านใหม่มีความรู้เรื่องจีนดี และเคยไปประจำการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ผมจึงขอความร่วมมือจากทุก ๆ ท่าน โปรดให้การสนับสนุนการทำงานของกงสุลใหญ่ท่านใหม่ด้วย ซึ่งท่านจะช่วยนำพาให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑลอันฮุย มีความคืบหน้าและเป็นรูปธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น

         ผมขอถือโอกาสจบสารกงสุลใหญ่ไว้เพียงเท่านี้ และขอกราบลาทุก ๆ ท่านด้วยความอาลัย หากมีการใดที่ผมจะสามารถให้ความร่วมมือกับท่านได้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจใหม่ของกระผมแล้ว ผมยินดีอย่างยิ่งครับ ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีตลอดไป ขอบคุณครับ

       จากใจจริง

       พิรุณ ลายสมิต

       28 มี.ค.2555


03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้