สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
28/12/2012

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

สารจากกงสุลใหญ่                                                                                      วันที่ 28  ธันวาคม 2555

สวัสดีค่ะ

              

                   อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่แล้ว ดิฉันพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงคุ้มครองพี่น้องชาวไทย      ทุกท่าน ขอให้ท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทุกประการ และประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดปีใหม่ 2556 นี้ นะคะ

                   เดือนธันวาคม 2555 เป็นเดือนที่สำคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือแห่งหนที่ใด ในครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีสำคัญ 2 ครั้ง ถวายพระพรแด่องค์     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนชาวไทยและนักศึกษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกัน    ทำบุญที่วัดหลงฮวา ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงแรม Longemont  มีแขกชาวต่างประเทศ ทั้งผู้นำระดับสูงของนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลเจียงซู รวมทั้งมิตรประเทศผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครเซี่ยงไฮ้ และที่สำคัญยิ่ง คือ บรรดาพี่น้องชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้ และเมืองใกล้เคียง ได้ร่วมใจกันมาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยทั้งปวง เราตั้งจิตอธิษฐานร่วมกัน ขอให้ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตราบเท่านานแสนนาน ซึ่งภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง คือ ภาพชุมชนชาวไทยได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพรั่งพร้อมและสำรวมยิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความรักความภักดีที่พวกเรามีต่อ “พ่อหลวง” ของเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ แห่งหนใดก็ตาม

                   และท้ายนี้ ดิฉันในนามของสถานกงสุลใหญ่ และ ทีมประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้             ขอขอบคุณบรรดาอาจารย์ และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการเตรียมงาน        การจัดรูปแบบงานที่สวยงาม รวมทั้งการแสดงศิลปะนาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ที่แสนไพเราะยิ่ง ขอบคุณร้านอาหารไทยที่มาร่วมกิจกรรมแนะนำอาหารไทย ให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยได้ชิมอร่อยกันถ้วนหน้า งานในวันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นที่ประทับใจของผู้มาร่วมงาน และเมื่อดิฉันได้พบกับเพื่อนสถานกงสุลใหญ่ต่างชาติ ต่างก็กล่าวแสดงความประทับใจต่อประเพณีที่งดงามของไทย ซึ่งต้องกล่าวว่าเป็นผลจากความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนไทยอย่างแท้จริง

                   สวัสดีค่ะ

 

                                                                      บุษกร พฤกษพงศ์03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้