สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
07/02/2013

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

สารจากกงสุลใหญ่

 

                                                                                            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

สวัสดีค่ะ

                  

                   เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริง ๆ ค่ะ เพิ่งสวัสดีปีใหม่สากลไปไม่เท่าไร ก็จะถึงเทศกาลวันปีใหม่จีนในวัน 2 วันนี้แล้ว ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยทุกท่าน

                   ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร กำหนดจะมีขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2556 ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในคอลัมน์ข่าวประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ค่ะ

                   เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มาเยือนนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อเจรจาขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2556 ในระหว่างการเยือนได้เข้าพบนายเจียง เหลียง ผู้ว่าการเขตใหม่ ผู่ตง (เทียบเท่า รมช.) หลังจากนั้นได้พบปะหารือกับผู้ประกอบการค้าข้าวจีน เช่น กลุ่มสมาคมธัญพืชใน นคร ซฮ. กลุ่มผู้นำเข้าข้าวในเซินเจิ้น และกลุ่มผู้นำเข้าข้าวเมืองหนานหนิง และในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะ โดยเชิญทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เราเห็นโอกาสของข้าวหอมมะลิไทยในเซี่ยงไฮ้ว่า หากร้านอาหารไทยและร้านอาหารแนวฮ่องกง/กวางตุ้งได้รับความนิยม และมีการเปิดร้านมากขึ้นในนครเซี่ยงไฮ้ ก็น่าจะมีโอกาสที่ข้าวไทยจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะร่วมกับสำนักงานการค้าต่างประเทศฯ  ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทย/อาหารไทย และข้าวไทยในโอกาสต่าง ๆ อาทิ งานเทศกาลอาหารไทย งาน Thai Select รวมทั้งการเชิญชวนให้ร้านอาหารไทยเพิ่มการใช้ข้าวหอมมะลิในการบริการลูกค้า ฯลฯ

                   กิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย China East Normal University คือ การที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญอาจารย์ ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปอบรมครูอาสาสมัครชาวจีนประมาณ 50-60 คน ที่จะไปสอนภาษาจีนในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย ในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อมและลักษณะการเรียนการสอนในประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณท่านอาจารย์ถนอมวงศ์ฯ  ที่ให้ความรู้และแนะแนวเทคนิคต่าง ๆ สมเป็นคุณครูมืออาชีพจริง ๆ ค่ะ

                   ในตอนท้ายนี้ ขอเล่าถึงกิจกรรมที่น่าภูมิใจอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ ความพยายามในการสนับสนุนให้เยาวชนของ 2 ประเทศ เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทย-จีน โดยคุณหัทยา คูสกุล รองกงสุลใหญ่ฯ และผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาได้นำนักเรียนจากโรงเรียน Shanghai Ganquan Foreign Languages Middle School ไปเยือนประเทศไทย และมีกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนปากเกล็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2556 ซึ่งในช่วง 1สัปดาห์ที่ประเทศไทย นักเรียนชาวจีนได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนักเรียนชาวไทย เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น ภาษาจีน วัฒนธรรม รวมทั้งได้ไปทัศนศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ อยุธยา และพัทยา ได้ทราบจากท่านรองหัทยาฯ ว่า เพียงแค่ 1 สัปดาห์ ความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ ดูหยั่งรากลึก มีสัญญาใจที่จะรักษาการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดต่อไป              

                   สวัสดีค่ะ

 

                                                                      บุษกร พฤกษพงศ์


03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้