สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
02/04/2013

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้


 
                                                                                          
วันที่ 2 เมษายน 2556

สวัสดีค่ะ

               วันที่ 2 เมษายน 2556 เป็นวันมหามงคลสำหรับปวงชนชาวไทย คือ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกันถวายพระพร ขอให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปอีกนานแสนนาน และดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2556

               ดิฉันขอเล่าถึงกิจกรรมสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรม    ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็น 1 ในเขตอาณาความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โดยในโอกาสที่นายก่ง เจิ้ง รองผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง ได้นำคณะนักธุรกิจประมาณ 100 คน เดินทางไปประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 ร่วมการสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุน  ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมการลงทุน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้นาย    ก่ง เจิ้ง พบปะหารือข้อราชการกับนายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในค่ำวันที่ 7 มีนาคม 2556 ซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงความพร้อมในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑล เจ้อเจียงในทุกด้าน ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา มณฑลเจ้อเจียงนับเป็นมณฑลที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นมณฑลที่มีวิสาหกิจไปลงทุนในต่างประเทศเป็นอันดับ 1 ของจีน นอกจากนี้ ในส่วนความสัมพันธ์กับประเทศไทย มณฑลเจ้อเจียงเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดระยอง    ดังนั้น ในการเยือนครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำรองผู้ว่าฯ ก่ง เจิ้ง เข้าพบกับนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนารมย์ที่จะกระชับและดำเนินการส่งเสริมความเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างมณฑลเจ้อเจียงอย่างเป็นรูปธรรม ใน         3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ โดยที่จังหวัดระยองมีผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพสูง ในขณะที่ประชาชนมณฑลเจ้อเจียงมีรายได้สูงและนิยมบริโภคผลไม้ไทยที่มีคุณภาพสูง จึงเป็นเป้าหมายประการส่งของความร่วมมือนี้ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาในลักษณะการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใน  จังหวัดระยองกับรงเรียนในมณฑลเจ้อเจียง และประการสุดท้าย คือ ความร่วมมือด้ารการท่องเที่ยว         ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสถานท่องเที่ยวที่สวยงามของกันและกัน

               สำหรับในนครเซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ฯ พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการกระชับความสัพันธ์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่ดูและชาวต่างชาติ โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 กงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้พบกับนาย Chen Jun รองอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง และผู้อำนวยการที่ดูแลด้านต่างประเทศ ประเด็นหารือที่สำคัญ คือ โดยที่ปัจจุบันจีนเป็นที่สนใจของคนไทยทั้งในด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือในการดูแลคนไทยที่มาประกอบอาชีพ    นักศึกษา และนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งรองธิบดีฯ ได้ตอบรับอย่างแข็งขั้น พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขฉุกเฉิน    คือ 110 รวมทั้งให้ความมั่นใจว่า แม้ในเวลานอกราชการ หน่วยงานยินดีให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน    อย่างไรก็ดี ขอเรียนย้ำว่า ในทุกแห่งมีทั้งผู้สุจริตและไม่สุจริตรวมกันอยู่ ขอให้ท่านตระหนักถึงคำเตือน      ต่าง ๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งไว้บนเว็บไซท์ของสถานกงสุลใหญ่ด้วยนะคะ


               ในตอนท้ายนี้ ดิฉันขอเรียนย้ำเรื่องกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์และปีใหม่ของไทย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อาราธนาพระอาจารย์ชยสาโร มาแสดงธรรมเทศนา หัวข้อ ของเก่า ของใหม่ และเปิดโอกาสให้ซักถาม ท่านอาจเตรียม     คำถามล่วงหน้า

                        วัน-เวลา:  เสาร์ที่ 13 เมษายน 2556  เวลา 14.00 – 16.00 น.

                   สถานที่ : Four Seasons Hotel, ชั้น 3

                   ภาษา :  ไทย

               พระอาจารย์ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน (Shuan Chiverton) เกิดที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2501 ได้พบกับพระอาจารย์สุเมโธ ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2521 ถือเพศเป็นอนาคาริก (ปะขาว) อยู่กับพระอาจารย์สุเมโธ 1 พรรษา แล้วเดินทางมายังประเทศไทย ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

               พระอาจารย์ชยสาโร ได้รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 และในปี 2545 – ปัจจุบัน พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา

               หลังจากรับฟังพระธรรมเทศนาแล้ว พี่น้องชาวไทยยังจะมีโอกาสสังสรรค์ พบปะ และทำความรู้จักกัน และร่วมรับประทานของว่างบริเวณโถงหน้าห้องชั้น 2

               ผู้สนใจ กรุณาแจ้งตอบรับเพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถเตรียมความพร้อมของสถานที่     ภายในวันที่  5 เมษายน 2556 นี้


บุษกร พฤกษพงศ์
03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้