สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
03/01/2014

สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 

                                                                                วันที่  2 มกราคม 2557

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

                        ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดิฉันพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาพี่น้องชาวไทยที่พำนักในนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑลอันฮุย จงประสบความสุข เจริญด้วยจตุรพิธ พรชัย และสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

              เดือนธันวาคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นเดือนที่สำคัญยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือแห่งหนที่ใด โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีสำคัญ 2 ครั้ง ถวายพระพรแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย นครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนชาวไทยและนักศึกษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกันทำบุญที่วัดหลงฮวา ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงแรม Four Seasons ผู้นำระดับสูงของนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลเจียงซู รวมทั้งมิตรประเทศผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครเซี่ยงไฮ้ และที่สำคัญยิ่ง คือ บรรดาพี่น้องชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้ และเมืองใกล้เคียง ได้ร่วมใจกันมาถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยทั้งปวง เราตั้งจิตอธิษฐานร่วมกัน ขอให้ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตราบเท่านานแสนนาน ซึ่งภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง คือ ภาพชุมชนชาวไทยได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพรั่งพร้อมและสำรวมยิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความรักความภักดีที่พวกเรามีต่อ พ่อหลวง ของเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ แห่งหนใดก็ตาม

                     เหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งในเดือนธันวาคมอีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนกรุงปักกิ่ง นครหังโจว และนครเซี่ยงไฮ้ อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 12-21 ธันวาคม 2556 เพื่อทรงดนตรีกู่เจิงในงานคอนเสิร์ตสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่ 6 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่งดงามยิ่ง ผู้ที่ได้ชมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และประทับใจความงดงามของการแสดงนาฏศิลป์ของไทย และได้มีโอกาสชมความสามารถของศิลปินชาวจีนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

                     ในเดือนธันวาคม 2556 คุณธรรมรัตน์ เก้าเอี้ยน ข้าราชการในสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกงสุลและการดูแลคนไทย ได้ครบวาระประจำการ ดิฉันขอขอบคุณคุณธรรมรัตน์ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นกำลังสำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด และขอแนะนำข้าราชการที่มารับหน้าที่ใหม่ คือ คุณเกศริน พนารังสรรค์ ซึ่งรับผิดชอบงานแทนคุณธรรมรัตน์ฯ ต่อไปค่ะ

                    สถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนไทยเป็นระยะ ๆ ขอให้ท่านโปรดติดตามด้วยนะคะ

                    ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

                                                                                                                                            บุษกร พฤกษพงศ์


03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้