สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
03/03/2014

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

                             วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

        สวัสดีค่ะ

                     ขอเล่าให้ทราบถึงกิจกรรมสำคัญ ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ค่ะ เริ่มด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. สำหรับประชาชนไทย ในเขตอาณา (นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑลอันฮุย) การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย มีผู้มาใช้สิทธิ 66 คนจากจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิทั้งหมด 612 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของทั้งหมด

                     ต่อเนื่องจากข้างต้น สมาชิกวุฒิสภาก็จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไทยในเขตอาณามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ระหว่างวันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่(http://www.thaishanghai.com/th/index.php)

                     สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ในเดือนนี้ ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ดิฉันพร้อมด้วยคุณพรรณวิภา ณ บางช้าง กงสุลฝ่ายวัฒนธรรม ได้พบและหารือกับอาจารย์หวัง อันยี่ ประธานสมาคมนักประพันธ์ ได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจมาก อาจารย์หวังฯ เล่าว่า สมาคมฯ เป็นหน่วยงานระดับชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลนคร ซฮ. ปัจจุบันสมาคมฯ มีนักเขียนเป็นสมาชิกทั้งหมดประมาณ 1,300 คน โดยแบ่งเป็น (1) สมาชิกที่เป็นนักเขียนมืออาชีพ โดยนักเขียนเหล่านี้จะได้รับรายได้จากสมาคมฯ เช่น นายเฉิน ตานหยาน นายจาง ไห่โป (ผู้เขียนหนังสือเรื่องจูเจี้ย (租界) ซึ่งมีการซื้อลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่ใน ตปท.) หรือ นายเจ้า ลี่หง รอง ปธ. สมาคมฯ ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลด้านงานประพันธ์จากประเทศเซอร์เบีย และ (2) นักเขียนที่เป็นสมาชิกในลักษณะทำสัญญากับสมาคมฯ ประเภทปีต่อปี ทั้งนี้ สมาคมฯ อยู่ระหว่างการดำเนินเพื่อเพิ่มกลุ่มสมาชิกที่เป็นนักเขียนออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ สมาคมฯ มีร้านหนังสือของสมาคมฯ ที่รวบรวมงานเขียนของสมาชิกฯ (ส่วนใหญ่เป็นภาษาจีน) รวมทั้งสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์นิตยสารภาษาจีนหลายฉบับที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างมาก อาทิเช่น

                             - ซั่งไห่ เหวินเสวี๋ย (上海文学) เป็นนิตยสารที่รวบรวมนวนิยาย เรื่องสั้น คอลัมน์นักเขียน บทร้อยแก้ว กวีร่วมสมัย ทฤษฎีและการวิจารณ์ผลงานวรรณกรรมที่ได้รับการคัดเลือก โดยจัดพิมพ์ฉบับแรกเมื่อปี 2496 โดยมี “ปาจิน”นักเขียนร่วมสมัยชื่อดังของจีนเป็นบรรณาธิการคนแรก ลักษณะเด่นของนิตยสารฉบับนี้คือ การเสนอประเด็นใหม่ๆและติดตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของวงการวรรณกรรม และเพื่อสร้างนักเขียนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานวรรณกรรมจีนต่อไป

                              - เหมิงหยา (萌芽) จัดพิมพ์ฉบับแรกเมื่อปี 2499 เป็นนิตยสารเล่มแรกของจีนที่รวบรวมเรื่องสั้นและบทความของนักเขียนเยาวชนรุ่นใหม่

                              - โซวฮั่ว (收获) จัดพิมพ์สองเดือนต่อฉบับ เนื้อหาในนิตยสารเป็นการรวบรวมนวนิยายเรื่องสั้นยอดเยี่ยมประเภทต่างๆ บทละครพูด บทภาพยนตร์ บทความด้านวรรณกรรม คอลัมน์นักเขียน

                      อาจารย์หวัง อันยี่ เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน โดยปัจจุบันนอกจากเป็นประธานสมาคมนักประพันธ์จีนนคร ซฮ. แล้ว อาจารย์หวังฯ ยังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวรรณกรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น นคร ซฮ. รวมทั้งเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่องบ้านเล็กตระกูลเป้า ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงนำมาแปลเป็นภาษาไทย และในวโรกาสเสด็จฯ เยือนนคร ซฮ.อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่11 เมษายน 2556 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาจารย์หวังฯ เข้าเฝ้าอีกด้วย

                      เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2557 ดิฉันและคุณพรรณวิภา ณ บางช้าง กงสุลวัฒนธรรม ได้เดินทางไปเมืองโจวซาน มณฑลเจ้อเจียง เพื่อพบกับผู้บริหารเมืองโจวซาน เพื่อหารือถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน ในโอกาสดังกล่าว ได้ไปที่เกาะผู่โถวซาน เพื่อเยี่ยมชมศาลาไทยที่รัฐบาลไทยได้มอบให้แก่เมือง โจวซานเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ในโอกาสครบรอบ 35 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน เป็นที่น่ายินดีว่า แม้เวลาจะผ่านไป 5 ปี แล้ว แต่ทางการเมืองโจวซานได้ดูแลรักษาศาลาไทยเป็นอย่างดี และได้มีโอกาสเห็นนักท่องเที่ยวได้อาศัยศาลาแห่งนี้เป็นที่พักพิงหลบฝน เนื่องจากวันที่เราไปที่นั้นอากาศเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนค่ะ หากท่านทั้งหลายไปเที่ยวที่เกาะผู้โถวซาน อย่าลืมไปเยี่ยมชมศาลาไทยของเรานะคะ

                       วันที่ 8 มีนาคม 2557 ที่จะมาถึง เป็นวันสตรีสากล ทางการนครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดกิจกรรมล่วงหน้าเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 สมพันธ์สตรีนครเซี่ยงไฮ้ได้เชิญกงสุลใหญ่ที่เป็นสตรีไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Shanghai Baoshan International Folk Arts Exposition ซึ่งน่าสนใจมาก หากท่านมีเวลาว่าง น่าจะไปเยี่ยมชมดูบ้าง และในวันเดียวกันนั้น มาดาม Yin Yi Cui ประธานสภาประชาชนนครเซี่ยงไฮ้ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอากาหารกลางวันแก่กงสุลใหญ่สตรีจากประเทศต่าง ๆ 11 ประเทศ (ปัจจุบันมีกงสุลใหญ่ประจำการอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้กว่า 70 ประเทศ มีกงสุลใหญ่ที่เป็นสตรี 13 ประเทศ) ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างฉันมิตร นอกจากสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไป แล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อมลภาวะในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจ และทางการเซี่ยงไฮ้ให้ความมั่นใจว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้แสวงหามาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ และแน่นอนเซี่ยงไฮ้ไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้แต่เพียงลำพัง แต่ทำงานแบบบูรณาการกับมณฑลใกล้เคียงด้วย โดยเฉพาะ เจ้อเจียงและเจียงซู ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเซี่ยงไฮ้

                       ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ

                        บุษกร พฤกษพงศ์

 


03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้