สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

 
 
04/07/2014

สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

สวัสดีค่ะ

           ดิฉันได้ว่างเว้นไม่ได้คุยกับพี่น้องชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง เจียงซู และอันฮุย ไปพักใหญ่เลยค่ะ เพราะด้วยภารกิจช่วงที่ผ่านมาที่มีอย่างต่อเนื่อง วันนี้จึงขอถือโอกาสทักทายและเรียนให้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ขอเริ่มจากเมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการ และในวโรกาสดังกล่าว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระนามาภิไธยบนแผ่นหินอ่อน เพื่อพระราชทานให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประดับในอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป ซึ่งบรรดาพวกเราทั้งหลายต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ อาคารที่ทำการแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารถาวร มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ กว่า ๆ ได้สร้างแล้วเสร็จไปประมาณร้อยละ 80 คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายปีนี้ ซึ่งจะนำเรียนให้ท่านทราบต่อไปค่ะ

           ในปีนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พวกเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชยสาโร มาเทศนาแสดงธรรมอีกครั้งในโอกาสวันปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2557 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และสมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งมีพี่น้องชาวไทยให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเกือบ 300 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาไทยที่ศึกษาในนครเซี่ยงไฮ้ รู้สึกชื่นชมอย่างยิ่งที่เห็นคนรุ่นหนุ่มสาวสนใจในธรรมะ ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นในเว็บไซท์ เพื่อให้ชาวไทยได้ติดตามพัฒนาการทางการเมืองของไทย และช่วยอธิบายให้มิตรชาวจีนทราบ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในประเทศไทยและทิศทางที่กำลังดำเนินอยู่ว่าเป็นไปเพื่อความสงบสุขของประเทศและประชาชนชาวไทย และให้ความมั่นใจว่า ประเทศไทยปลอดภัย และพร้อมต้อนรับมิตรชาวจีนที่จะเดินทางไปประเทสไทย ทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการท่องเที่ยว

         อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยความสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย คือ การเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของนครเซี่ยงไฮ้ ( Shanghai International Film Festival) ซึ่งเราเข้าร่วมมาแล้ว 3 ครั้ง ปีนี้เป็นครั้งที่ 4 และขอภูมิใจที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า ในปีนี้ ภาพยนตร์ไทยจำนวน 7 เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลฯ และเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 18 แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ ในปีนี้ คุณเก้า จิรายุละอองมณี จากภาพยนตร์เรื่อง “Last Summer” ได้ให้เกียรติมาเดินพรมแดงในพิธีเปิดงานฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2557 และร่วมกิจกรรม “Meet & Greet” พบกับแฟนคลับชาวจีน และชาวไทย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ที่ โรงแรม Four Seasons เรียกรอยยิ้มและความชื่นชมในนักแสดงไทยท่านนี้อย่างล้นหลาม และที่น่ายินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือ ดาราแสดงนำชาย คุณวิทยา ปานศรีงาม แห่งภาพยนตร์เรื่อง “เพชรฆาต” (The Last Executioner) ได้รับรางวัล Global Goblet Award ดาราชายยอดเยี่ยม ( Best Actor)

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ตรงกับวันเข้าพรรษา จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสวดมนต์ รักษาศีล และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนารถ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อความสุขสวัสดีของท่านผู้ปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ

                             ท้ายสุดขอนำคำสอนของท่าน ว. วชิรเมธี มาเล่าสูกันฟังค่ะ

                              "ที่สุดของความรัก คือ รักโดยไม่ครอบครอง

                              ที่สุดของการให้ คือ ให้โดยไม่หวังผล

                              ที่สุดของทาน คือ อภัยทาน

                              สุดของคน คือ การเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข" 

                                                                                            สวัสดีค่ะ

                                                                                          บุษกร พฤกษพงศ์


03/01/2019   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
19/07/2018   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
24/10/2016   สารจากกงสุลใหญ่ฯ
04/07/2014   สารจาก กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/03/2014   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
03/01/2014   สารจากกงสุญใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
10/10/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
05/06/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/04/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
07/02/2013   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
28/12/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
02/11/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
27/03/2012   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
21/10/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้
08/08/2011   สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สิงหาคม 2554
13/07/2011   สารจากกงสุลใหญ่ (4 ก.ค. 2554)
01/06/2011   สารจากกงสุลใหญ่ มิ.ย
29/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
01/04/2011   สารจากกงสุลใหญ่
  ปี 2553 ที่ผ่านมาเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งของนครเซี่ยงไฮ้