Shanghai Update

 
 

Shanghai Update

01/08/2018

เซี่ยงไฮ้ประกาศมาตรการเปิดกว้างใหม่ ตั้งเป้าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการนำเข้าแห่งชาติ


          รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้จัดการประชุมเดินหน้าขยายการเปิดกว้างนครเซี่ยงไฮ้ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ในที่ประชุมได้กล่าวถึงแนวคิดที่จะทำให้นครเซี่ยงไฮ้กลายเป็นแหล่งของการเปิดกว้างอย่างสมบูรณ์แบบรอบใหม่ของจีน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นครเซี่ยงไฮ้และรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้ประกาศแผนปฏิบัติการที่จะขยายการเปิดกว้างให้มากยิ่งขึ้น และเร่งรัดการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เปิดกว้าง จำนวน 100 มาตรการ ในจำนวนนั้นได้กล่าวถึงการสร้างเมืองท่าศูนย์กลางการนำเข้าเพื่อให้บริการกับทั้งประเทศ สร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการส่งเสริมการนำเข้าที่มีอิทธิพลต่อตลาดต่างประเทศมากขึ้น

          รองผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการพาณิชย์นครเซี่ยงไฮ้ เปิดเผยว่า เพื่อสร้างนครเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการนำเข้าแห่งชาติ นครเซี่ยงไฮ้จะปรับปรุงฟังก์ชันโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือน้ำลึกหยางซาน เขตสินค้าทัณฑ์บนไว่เกาเฉียวให้มีความสมบูรณ์ ดึงดูดสินค้าจากทั่วโลกและในประเทศให้ส่งผ่านนครเซี่ยงไฮ้เพื่อกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก ในด้านซอฟแวร์จะเดินหน้าสร้าง “Single Window1 ต่อไป โดยปัจจุบันได้ให้บริการ Single Window แก่บริษัททั่วประเทศมากกว่า 200,000 แห่ง ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินการในขั้นตอนการขออนุญาต การออกเอกสาร การรับรองเอกสาร และพิธีการทางศุลกากรสำหรับการค้าระหว่างประเทศให้แล้วเสร็จได้ในครั้งเดียว ด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยแนวทาง “Single Window” ไปสู่ทั่วประเทศ ในอนาคต ฟังก์ชันการให้บริการแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจการค้าต่างประเทศและบริษัทผู้ผลิตของจีนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ ในการที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางการนำเข้า การพัฒนาภาคการเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  นอกจากการชำระบัญชีแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้สร้างศูนย์กลางทางการเงินและศูนย์กลางทางการค้าขึ้นเพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีฟังก์ชันทางการเงินที่ดีกว่าและหลากหลายกว่าสำหรับให้บริการแก่ธุรกิจของประเทศ

          ในความเป็นจริงแล้ว นครเซี่ยงไฮ้ได้มีความพร้อมในระดับหนึ่งสำหรับการพัฒนาเป็นเมืองท่าศูนย์กลาง การนำเข้าแห่งชาติ ตามข้อมูลสถิติของกรมศุลกากรนครเซี่ยงไฮ้ ในปี 2560 ปริมาณการนำเข้าของบริษัทที่ประกอบธุรกิจการค้าต่างประเทศทั้งหมดในนครเซี่ยงไฮ้มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 ปี มีปริมาณการนำเข้า 1.91 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของทั้งประเทศ ครองอันดับ 2 รองจากมณฑลกวางตุ้ง โดยมีปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 32 เครื่องมือและอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับการวัดและวิเคราะห์ ร้อยละ 24.4 ทองแดงที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปและวัสดุจากทองแดง ร้อยละ 23.3 เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ร้อยละ 58.2 อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ร้อยละ 43.3 ครองตำแหน่งเมืองที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมากที่สุดในประเทศ

 

หมายเหตุ :

1. Single Window เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการแบบบูรณาการโดยรวมหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน เช่น สำนักงานตรวจสอบ ควบคุม และกักกันโรค (CIQ) กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น โดยบริษัทสามารถยื่นข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพียงครั้งเดียว ผ่าน Single Window หลังจากนั้นแผนกควบคุมดูแลต่าง ๆ จะแจ้งผลการดำเนินการกลับมายังบริษัทและแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Single Window ซึ่งช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการดำเนินธุรกรรมของบริษัท

 

 

จัดทำโดย นางสาวปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้


ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ sh.chinanews.com เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง 上海扩大开放新措施:欲建“全国进口枢纽口岸”

2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ sh.bendibao.com เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 上海推出进一步扩大开放100条举措

3. ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต