Shanghai Update

 
 

Shanghai Update

01/07/2018

พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงเร่งสร้างเครือข่าย 5G อีก 4 ปีทุ่มทุน 2 แสนล้านหยวน


          รัฐบาลของ 3 มณฑล (เจียงซู เจ้อเจียง อานฮุย) และ 1 มหานคร (นครเซี่ยงไฮ้) ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง ร่วมกับบริษัท China Telecom, China Mobile, China Unicom และ China Tower ลงนาม “ข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในการริเริ่มทดลองใช้งาน 5G เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยแต่ละฝ่ายจะดำเนินความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างครอบคลุมและเจาะลึกในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5G เช่น การดำเนินการเชื่อมต่อ การสร้างศูนย์กลางการสื่อสาร การประมวลผล และการสร้างการรับรู้ เป็นต้น

          ตามข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าว ในปีนี้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงจะสร้างเครือข่ายทดสอบเทคโนโลยีภาคสนาม 5G ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ในปี 2562 จะเป็นผู้นำในการดำเนินการทดลองเชิงพาณิชย์ในประเทศ และในปี 2563 จะเป็นกลุ่มแรกของประเทศที่ดำเนินการใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชัน 5G และห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน

          ตามประกาศรายชื่อเมืองนำร่องทดลอง 5G ของโอเปอเรเตอร์เครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ 3 ราย (China Telecom, China Mobile, China Unicom) ครอบคลุมถึง 4 เมืองรอยต่อในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ นครหนานจิง นครหางโจว และเมืองซูโจว ซึ่งได้ดำเนินการทดลองตามแผนที่วางไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น นครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานสาขาของโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ 3 รายในพื้นที่เปิดเผยว่า การสร้างเครือข่าย 5G ของนครเซี่ยงไฮ้ จะต้องได้มาตรฐานระดับสากลที่ดีที่สุด โดยในปี 2561 จะทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย 5G ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (End-to-End) เพื่อทดลองเชิงพาณิชย์ในปี 2562 และวางรากฐานสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2563 ในระหว่างนั้นจะดำเนินการทดสอบแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) , Internet of Vehicle (IoV) และ Smart City เป็นต้น เพื่อเสาะหาแอปพลิเคชันและบริการ 5G
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ สำนักงานสาขาของโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ 3 รายในพื้นที่จะทำงานร่วมกันแบบบูรณาการบนพื้นฐานของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5G ในนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอานฮุย เพื่อเร่งการทดลองใช้งาน 5G ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ช่วยให้ระบบบริการสาธารณะ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และการขนส่ง สามารถทำงานร่วมกัน1 ได้ (Interoperability) ช่วยหน่วยงานรัฐใน 3 มณฑล และ 1 มหานคร ในการสร้างแพลตฟอร์มการกำกับดูแลข้ามพื้นที่ในเรื่องประชากร การคมนาคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          ตามแผนพัฒนาพื้นที่เมืองในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง บริษัท China Telecom, China Mobile, China Unicom และ China Tower จะใช้เงินลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5G ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปี 2564 รวมกันแล้วมากกว่า 2 แสนล้านหยวน ในระหว่างนี้ พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงยังคงอาศัยนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเอเชีย – แปซิฟิก และนครหนานจิง นครหางโจว ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อโดยตรงของเครือข่ายหลักของระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Backbone) ระดับประเทศ ในการเร่งสร้างศูนย์กลางการสื่อสารและเครือข่ายหลัก (Backbone Network) ของภูมิภาค และพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโลก

 

หมายเหตุ :

1. Interoperability คือวิธี หรือแนวทางที่จะทำให้ข้อมูลในระบบ หรือคอมโพเนนท์ต่าง ๆ สามารถพูดคุยกันได้ เพราะในโลกปัจจุบัน ระบบขององค์กรหนึ่ง ๆ อาจซื้อมาจากหลายบริษัทแล้วมาต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน แนวทางของ Interoperability คือระบบไม่จำเป็นต้องมาจากที่เดียวกัน แต่ต้องสามารถคุยกันได้ ติดต่อสื่อสารกันได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

 

 

จัดทำโดย นางสาวปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้


ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ xinhuanet.com เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 长三角地区加速5G网络建设 未来四年投资2000亿

2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ cnii.com.cn เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง 长三角三省一市政府与电信移动联通铁塔签署5G先试先用战略合作框架协议4年投2000亿打造新一代信息基础设施

3. ข้อมูลจากเว็บไซต์ mgronline.com เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2549 เรื่อง เจาะใจยักษ์ใหญ่เมื่อต้องการ “ทำงานร่วมกัน” ไมโครซอฟท์กับแนวคิด Interoperability

4. ภาพประกอบจาก jfdaily.com