Shanghai Update

 
 

Shanghai Update

02/05/2018

นับถอยหลังสู่งาน China International Import Expo (CIIE) ครั้งที่ 1

          งานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติประเทศจีน1 (China International Import Expo - CIIE) ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเปิดเสรีทางการค้าและความเป็นโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) ของจีน โดยในไตรมาสแรกของปี 2561 จีนมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าสูงถึง 3.21 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 5.10 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า งานมหกรรมแสดงสินค้า CIIE นอกจากจะเป็นการเปิดตลาดจีนสู่ตลาดโลกแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย งานมหกรรมแสดงสินค้า CIIE จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ นครเซี่ยงไฮ้ (National Exhibition and Convention Center, Shanghai) มีกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

          ภายในงานมหกรรมแสดงสินค้า CIIE แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่จัดแสดงการค้าสินค้า (Trade in goods) และการค้าบริการ (Trade in services) พื้นที่จัดแสดงการค้าสินค้ามีขนาด 180,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ 1) อุปกรณ์อัจฉริยะระดับ High-end 2) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค 3) ยานยนต์ 4) เสื้อผ้า เครื่องประดับและสินค้าอุปโภคบริโภค 5) อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ 6) อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาทางการแพทย์ ในส่วนของการค้าบริการมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมด 30,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1) บริการด้านการท่องเที่ยว 2) เทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technologies) 3) วัฒนธรรมและการศึกษา 4) Creative Design และ 5) บริการ Outsourcing นอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีอภิปรายนานาชาติเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้า Hongqiao International Trade Forum และมีการจัดนิทรรศการ Country Pavilion for Trade and Investment โดยจะเชิญประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงความสำเร็จในด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งมีทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนาและรวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least developed countries - LDCs) เข้าร่วมด้วย ข้อมูลล่าสุดระบุว่า มีบริษัทมากกว่า 2,800 บริษัท จากกว่า 130 ประเทศและภูมิภาคที่ลงนามเพื่อเข้าร่วมงาน โดยในจำนวนนั้นกว่า 200 บริษัทเป็นบริษัทที่ติดอันดับชั้นนำ 500 บริษัทในนิตยสารฟอร์จูนและเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรม และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ซื้อมากกว่า 150,000 รายจากทั่วโลก

          เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะผู้จัดงาน CIIE และคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) นครเซี่ยงไฮ้ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความสำเร็จของบริษัทที่เข้าร่วมงาน CIIE และสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เน็ต งานมหกรรมแสดงสินค้า และบริการด้านการค้าเข้าด้วยกัน ด้วยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะทำให้สามารถขยายระยะเวลาการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้า CIIE จากเดิม 6 วัน ขยายเป็นตลอดทั้งปีผ่านทางออนไลน์ ทำให้งานมหกรรมแสดงสินค้า CIIE
เป็น “งานมหกรรมแสดงสินค้าที่ไม่มีวันจบ” บริษัทที่เข้าร่วมงาน CIIE สามารถใช้งานแพลตฟอร์มนี้ในการแสดงสินค้า เพื่อหาคู่ค้าที่มีศักยภาพและค้าขายผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลได้ นอกจากนี้ คณะผู้จัดงาน CIIE ยังมองหาช่องทางที่จะทำให้งานมหกรรมแสดงสินค้า CIIE เข้าถึงผู้ชมจำนวนมากจากทั่วโลก ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถืออีกด้ว


หมายเหตุ :

1. มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติประเทศจีน (China International Import Expo - CIIE) มีจุดริเริ่มมาจากประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่ได้ประกาศในที่ประชุม “Belt and Road for International Cooperation” เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ที่ผ่านมา ว่าจะจัดงานดังกล่าวขึ้นในปี 2561

 

จัดทำโดย นางสาวปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ baidu.com เรื่อง 中国国际进口博览会

2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ english.mofcom.gov.cn เรื่อง China International Import Expo

3. ข้อมูลจากเว็บไซต์ shanghaiexpo.org.cn เรื่อง Shanghai Daily: Fortune 500 companies among those signing up for import expo

4. ข้อมูลจากเว็บไซต์ chinadaily.com.cn เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่อง Import expo called aid to globalization

5. ข้อมูลจากเว็บไซต์ chinadaily.com.cn เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง E-platform to make import expo endless

6. ข้อมูลจากเว็บไซต์ ciie.org เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง 博览会亮点

6. ภาพประกอบจาก baidu.com