Shanghai Update

 
 

Shanghai Update

31/01/2018

เซี่ยงไฮ้เปิดใช้งานท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติใหญ่สุดในโลก !


          การพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระดับโลก เป็นเป้าหมายหนึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนครเซี่ยงไฮ้ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2559 – 2563) ที่จะพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ให้เดินหน้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลก 4 ด้าน (ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเงิน การค้า และการขนส่งทางเรือ) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ของศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1.39 หมื่นล้านหยวน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 จะเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติแห่งแรกในประเทศจีน และจะทำให้ท่าเรือนครเซี่ยงไฮ้มีปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เกิน 40 ล้าน TEUs1/ ปี ซึ่งตัวเลขนี้เท่ากับปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ของทุกท่าเรือในสหรัฐอเมริการวมกัน และเป็น 1 ใน 10 ของปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ทั้งโลกในปัจจุบัน เป็นการรักษาตำแหน่งท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุดในโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ความฝันของรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ก็เป็นจริง เมื่อท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทดลองใช้งานครั้งแรก

          ท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสะพานทะเลจีนตะวันออก (East China Sea Bridge) ครอบคลุมพื้นที่ 2.23 ตารางกิโลเมตร มีแนวชายฝั่งยาว 2,350 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 7 ท่า ถือเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นท่าเรือรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยใช้อุปกรณ์การควบคุมแบบอัตโนมัติที่ออกแบบและผลิตในประเทศจีนทั้งหมด ปัจจุบันท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ในช่วงทดลอง ประกอบด้วยปั้นจั่นสะพาน (Bridge Crane) 10 ตัว ปั้นจั่นยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (Rail-Mounted Gantry Crane - RMG) 40 ตัว และพาหนะลำเลียงวัสดุอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle - AGV) 50 คัน มีความสามารถในการจัดการปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 4 ล้าน TEUs/ ปี โดยอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน ใช้เพียงเจ้าหน้าที่ควบคุมระยะไกลในออฟฟิศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์แบบเดิมที่ใช้แรงงานคนแล้ว ต้นทุนค่าแรงของท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ลดลงถึงร้อยละ 70 แต่ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ในอนาคต หากเปิดดำเนินการแบบเต็มรูปแบบ จะประกอบด้วยปั้นจั่นสะพาน 26 ตัว ปั้นจั่นยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง 120 ตัว และพาหนะลำเลียงวัสดุอัตโนมัติ 130 คัน เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เป็น 6.3 ล้าน TEUs/ปี

            ท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ท่าเรือนครเซี่ยงไฮ้เป็นท่าเรือที่คึกคักที่สุดในโลก สนับสนุนความพยายามของรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระดับโลก และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและรองรับการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้สู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกอีก 3 ด้านไปพร้อมกันอีกด้วย เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของรัฐบาลไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการคมนาคม ขนส่ง และกระจายสินค้า เพิ่มศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นประตูการค้าสู่เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และ สปป.ลาว และก้าวสู่การเป็นท่าเรือชั้นนำ 1 ใน 10 ของโลกต่อไป

หมายเหตุ :

1. TEU (Twenty Equipment Unit) หมายถึง หน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 20 ฟุต โดยตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต เท่ากับ 1 TEU

 

จัดทำโดย นางสาวปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลอ้างอิง

1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ shine.cn วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เรื่อง World's largest automated container terminal opens in Shanghai

2. ข้อมูลจากเว็บไซต์ sohu.com วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เรื่อง 上海洋山深水港智能码头开港,全球最大!还“空无一人”?

3. ข้อมูลจากเว็บไซต์ baike.baidu.com เรื่อง 洋山深水港

4. ข้อมูลจากเว็บไซต์ prachachat.net วันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง เดินหน้าเนรมิต 1,600ไร่ ผุดท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ขานรับลงทุน EEC ประตูการค้าเชื่อมพม่า-กัมพูชา-เวียดนาม-ลาว

5. รูปภาพประกอบจากเว็บไซต์ image.baidu.com และเว็บไซต์ shine.cn