Shanghai Update

 
 

Shanghai Update

30/01/2019

การลงทุนของโรงงานรถยนต์ Tesla ในนครเซี่ยงไฮ้

ภูมิหลังการลงทุนของ Tesla ในเซี่ยงไฮ้

          เมื่อเดือน ก.ค. 2561 นาย Musk เยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อพบหารือนายหลี่ เฉียง (Li Qiang) เลขาธิการพรรคฯ เซี่ยงไฮ้ ในโอกาสที่รัฐบาลเซี่ยงไฮ้และTesla ร่วมลงนามใน MOU ความร่วมมือระหว่างกัน และเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 Tesla ได้จัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์รุ่น 3 ที่เขตหลินกัง ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับ Shanghai Free Trade Zone โดยคาดว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างชาติที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเซี่ยงไฮ้ (สูงกว่าดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ที่ลงทุนไป 5.5 หมื่นล้าน USD) ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังผลิต 5 แสนคัน/ปี

และน่าจะเริ่มจำหน่ายรถยนต์รุ่น 3 ได้ภายในสิ้นปี 2562 ในราคาคันละ 3 แสนหยวน ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เคยมีสัญญาณในเรื่องนี้มาก่อนแล้วหลังจากที่ Tesla เคยประกาศลงทุน 100 ล้านหยวนในการตั้งบริษัทลูกที่เขตหลินกัง เพื่อเน้นเรื่อง R&D เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

          โรงงานดังกล่าวจะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ที่มี บริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด และยังเป็นโรงงานแห่งแรกของ Tesla นอกสหรัฐฯ เป็นผลจากการที่เมื่อเดือน ก.ค. 2561 จีนได้ผ่อนปรนข้อจำกัดการร่วมทุนในบางอุตสาหกรรมใน Negative List เช่น ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมการดำเนินนโยบายเปิดกว้างทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น

การเข้าพบเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีจีนของประธาน Tesla

          ในการเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีจีน ณ ที่ทำการ พคจ. (จงหนานไห่) กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2562 นาย Elon Musk ประธานบริษัท Tesla รู้สึกประทับใจในความรวดเร็วของการสร้างโรงงานของ Tesla ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งใช้เวลาเพียง 3 เดือน และกล่าวว่า Tesla จะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการผลิตรถยนต์ในจีนเพื่อให้ผู้ชาวจีนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ

          นายกรัฐมนตรีจีน หลี่ฯ กล่าวว่า Tesla จะช่วยผลักดันการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีนและความร่วมมือระหว่างจีน-สหรัฐฯ ให้เพิ่มมากขึ้น และว่านับตั้งแต่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ (new energy vehicle: NEV) โรงงานที่เซี่ยงไฮ้จะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดรายแรกในจีนและได้เสนอมอบ permanent residency ให้แก่นาย Musk ด้วย ขณะที่นาย Mask ได้นำตัวอย่างรถยนต์รุ่น 3 มาให้นายกรัฐมนตรีจีน หลี่ฯ ชมบริเวณหน้าอาคารจงหนานไห่เช่นกัน

ข้อสังเกต/ ข้อสนเทศเพิ่มเติม

             การที่นาย Musk ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีจีน ภายหลังการเยือนจีนของนาย Jeffrey Gerrish รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ รว. วันที่ 7-8 ม.ค. 2561 เพื่อเจรจาในระดับคณะทำงานในประเด็นการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ และการที่จีนประกาศว่า Tesla เป็นบริษัทต่างชาติรายแรกที่ลงทุนด้วยตนเองทั้งหมด จึงมีนัยสำคัญต่อความพยายามของจีนในการเปิดกว้างและปฏิรูปทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในจีน โดยนับตั้งแต่ปี 2537 รัฐบาลจีนกำหนดให้บริษัทรถยนต์ต่างชาติต้องมีบริษัทของจีนร่วมทุนด้วยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ในช่วงกลางปี 2561 คณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติจีน (NDRC) ประกาศยกเลิกการนโยบายการร่วมทุนของบริษัทจีนในกลุ่มรถยนต์ NEVs โดยขั้นต่อไปจะยกเลิกข้อบังคับนี้สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2565

             JP Morgan Chase คาดการณ์ว่าจีนจะมีตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สูงที่สุดในโลกที่ร้อยละ 59 ภายในปี 2563 โดยใน 10 เดือนแรกของปี 2561 ตลาดรถยนต์ NEV จีนเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75.6 และบริษัท NEVs จีนสามารถครองตลาดส่วนใหญ่ได้ โดยบริษัท BYD ของจีนครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด (ประมาณ 120,000 คันในปี 2560) ซึ่งแรงจูงใจหลักที่ทำให้ชาวจีนสนใจซื้อรถยนต์ NEV เพราะได้รับทะเบียนรถยนต์ที่ง่ายกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งถูกควบคุมด้วยระบบโควต้าที่เข้มงวด จากนโยบายลดมลพิษ รวมทั้งนโยบายลดการนำเข้าน้ำมันซึ่งมีผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานของจีน

             อนึ่ง Tesla ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีร้อยละ 40 ของจีนต่อการนำเข้ารถยนต์สัญชาติสหรัฐฯ จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 40 เมื่อเดือน ก.ค. 2561 รวมทั้งต้นทุนการขนส่งทางเรือมากจากสหรัฐฯ ทำให้บริษัทสูญเสียศักยภาพการแข่งขันในตลาดจีน นอกจากนี้ Tesla ยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จาก บ. จีนซึ่งเปรียบเหมือน “สมอง” ของรถยนต์โมเดล 3 และได้ขอให้ ปธน. ทรัมป์ฯ ละเว้นการเพิ่มภาษีเป็นร้อยละ 25 ให้แก่บริษัทจีนที่ผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้านำเข้า 279 รายการที่จะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ จึงน่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Tesla ตัดสินใจสร้างโรงงานในเซี่ยงไฮ้