Shanghai Update

 
 

Shanghai Update

30/01/2019

พัฒนาการที่สำคัญของนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา (มกราคม 2562)

พัฒนาการที่สำคัญของนครเซี่ยงไฮ้เพิ่มเติมในเดือนมกราคม 2562 ตามที่ได้ประมวลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

 

1. IBM เปิดสำนักงานใหญ่ของจีนที่เซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562 สื่อจีนหลายสำนักรายงานการเปิดสำนักงานใหญ่ในจีนและศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท International Business Machines (IBM) ที่นครเซี่ยงไฮ้ ด้วยทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่บน “เกาะปัญญาประดิษฐ์” ในพื้นที่ของเมืองวิทยาศาสตร์จางเจียง (Zhangjiang Science City) ในเขตผู่ตงซึ่งจะมุ่งพัฒนาด้าน AI, Big Data, Cloud Computing และ Blockchain โดยจะประกอบไปด้วย China research lab, China systems lab และ China development lab โดยบริษัท IBM มีเป้าหมายในการเข้าสู่ตลาดจีน และตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระดับโลก

2. ความสำเร็จของเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ภายหลัง 5 ปีของการก่อตั้ง

2.1 ในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเปิดตัวเป็นแห่งแรกในจีนเมื่อเดือน ก.ย. 2556 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาเขตทดลองการค้าเสรีแห่งนี้ ให้มีรูปแบบการค้าเสรีที่นำโดยนวัตกรรม และหลีกเลี่ยงการค้ารูปแบบดั้งเดิมที่อาจมีปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยประกาศใช้ Negative List หรือรายการสาขาธุรกิจต้องห้าม 100 กว่ารายการ ด้านการค้า มีการจัดการแยกประเภทของสินค้า โดยใช้ระบบ “Frontier Opening, Second-tier Effective and Efficient Control” ทำให้สินค้าผ่านเข้าออกด่านได้เร็วขึ้น ลดต้นทุนการขนส่งของบริษัท และมาตรการอื่น ๆ เช่น “Enter First, Declare Later” และ “Self-transportation” ด้านการเงิน มีการจัดตั้งระบบ Free Trade Account เพื่อบริหารจัดการเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศ

          2.2 ในปี 2560 มีเงินทุนใน 3 พื้นที่แรกของเขตทดลองการค้าเสรีนี้ สูงถึง 15 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 18.1% จากปีก่อนหน้า ในกลางปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนใหม่มากกว่า 5 หมื่นรายชื่อ มีสัดส่วนบริษัทต่างชาติมาลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 20% เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของบรรษัทข้ามชาติกว่า 250 บรรษัท มีมูลค่าการส่งออกและนำเข้า 6.08 ล้านล้านหยวน หรือ 885 พันล้านเหรียญสหรัฐ

          2.3 ในด้านการปฏิรูปภาคการเงิน การสร้างระบบบัญชีการค้าเสรีเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการแปลงบัญชีทุนและการเปิดกว้างตลาดการเงิน ภายใต้ระบบบัญชีการค้าเสรีนี้ ผู้ประกอบการและสถาบันการเงินสามารถแลกเปลี่ยนเงินหยวนผ่านบัญชีทุนได้เป็นอิสระมากขึ้น (capital account) ซึ่งจีนได้พยายามลดการควบคุมการไหลเข้าออกของเงินทุนระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ จนถึงเดือนเมษายนของปี 2561 สถาบันการเงินในเซี่ยงไฮ้ได้เปิดบัญชีการค้าเสรีกว่า 71,000 บัญชี  ผู้ประกอบการสามารถรับการสนับสนุนทางการเงินถึง 1.2 ล้านล้านหยวน ทั้งสกุลเงินหยวนและสกุลเงินต่างประเทศจากบัญชีการค้าเสรีนี้ ในอนาคต จะมีการใช้รูปแบบบัญชีการค้าเสรีเช่นนี้กับภูมิภาคเขตลุ่มน้ำแยงซีทั้งหมด


 

3. จีนพัฒนา uniform payment เพื่อผลักดันการคมนาคมใน Yangtze River Economic Belt 

3.1 ภายใต้กรอบ Yangtze River Economic Belt (YREB) บ. อาลีบาบาได้พัฒนาระบบจ่ายค่าโดยสารรถไฟใต้ดินแบบการใช้จ่ายภายใต้ระบบเดียว (uniform payment) โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อใช้ระบบเดียวกันแบบข้ามเมืองระหว่างเซี่ยงไฮ้ หางโจวและหนิงโป และจะขยายครอบคลุมทุกเมืองในเขต Yangtze River Delta ภายใน 2 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการยกระดับระบบคมนาคมขนส่งภายใน YREB ที่ได้ประกาศขึ้นในปี 2559 โดยล่าสุดได้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 265 กม. เชื่อมโยงหางโจวกับหวงชาน มณฑลอานฮุย ช่วยร่นระยะเวลาเดินทางจาก 3 ชม. เหลือเพียง 1 ชม. ครึ่ง

          3.2 นอกจากนี้ เมื่อเดือน ส.ค. 2561 รัฐบาลเจ้อเจียง มีนโยบายลงทุนใน 70 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์

Greater Bay Area (GBA) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมโดยมีหางโจวเป็นศูนย์กลาง ภายใต้งบประมาณ 109 พันล้านดอลลาร์ ภายใน 5 ปี เพื่อยกระดับให้เทียบเท่ากับ GBA ของกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า นอกจากนี้ ภายใต้กรอบ YREB รัฐบาลเจียงซูมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 13 เมืองด้วย

 

4. ภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและผู้ลงทุนในนครเซี่ยงไฮ้

            จากการรายงานของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในไตรมาสที่ 4

สูงขึ้น 1.9 จุดจากไตรมาสที่ 3 ที่ 119.7 จุด อย่างไรก็ดียังถือว่าต่ำกว่าปีที่แล้ว 4.2 จุด (หากเกิน 100 จุด ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี) ซึ่งเซี่ยงไฮ้มีการเติบโตอย่างมั่นคงในด้านการจ้างงานและตลาดอสังหาริมทรัพย์ และการเติบโตของคุณภาพทางเศรษฐกิจในภาคการบริการและผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในไตรมาสที่ 4 ที่ 101.23 ลดลง 12.19 จุดจากปีที่แล้ว ต่ำที่สุดในรอบสองปี ซึ่งยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและนักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่น นอกจากนี้ รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ยังได้ประกาศลดภาษีประจำปี 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 ในหมวดยานยนต์และการใช้ที่ดินในภาคเอกชน เพื่อผลักดันภาคเอกชนและลดต้นทุนการผลิต และออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดภาษีให้มากขึ้น

 

5. ชาวเซี่ยงไฮ้นิยมการสั่งซื้อสินค้าแบบ on-demand

            เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และหางโจว เป็นเมืองที่ใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Ele.me) (แปลว่าหิวหรือยัง) มากที่สุดในจีน โดย Ele.me และ Koubei ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส่งสินค้าแบบ On-demand ภายใต้บริษัทอาลีบาบา กำลังเป็นที่นิยมในจีนอย่างต่อเนื่อง โดย Shanghai Daily รายงานว่ามีผู้ใช้บริการในเซี่ยงไฮ้รายหนึ่งสั่งซื้ออาหารมากที่สุดในปี 2561 ที่ 2,074 รายการ และมีการซื้อสูงที่สุดที่ 37,205 ดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งสองแอปพลิเคชันช่วยเชื่อมโยงผู้ขาย 3.5 ล้านราย จาก 676 เมืองทั่วจีน

 

*************************************************

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

มกราคม 2562