ข่าวสำคัญจากประเทศไทย

 
 

ข่าวสำคัญจากประเทศไทย

08/02/2019

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ขอเชิญชวนคนไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา ใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2562