ข่าวสำคัญจากประเทศไทย

 
 

ข่าวสำคัญจากประเทศไทย

08/03/2019

ประกาศแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรดังรายชื่อในประกาศโปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ด่วนในโอกาสแรก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ด่วนในโอกาสแรก เนื่องจากที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์บัตรเลือกตั้งไม่ครบถ้วน

 

1. นางสาวมุทิตา มะลิลา จังหวัดพะเยา

2. นางสาวกมลวรรณ ซาไล จังหวัดกรุงเทพฯ

3. นางสาวธันยพร แซ่ลี จังหวัดสงขลา

4. นายพีรณัฐ อภิญญายรรยง จังหวัดกรุงเทพฯ

5. นางสาวชนิดาภา ภาแก้ว จังหวัดอำนาจเจริญ

 

โปรดติดต่อฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลข 182-1702-5570

หรือ อีเมล์ thaiconsular.shanghai@gmail.com