ข่าวสำคัญจากประเทศไทย

 
 

ข่าวสำคัญจากประเทศไทย

12/03/2019

ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ลงคะแนนทางไปรษณีย์และยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งติดต่อสถานกงสุลใหญ่ในโอกาสแรก