ข่าวสำคัญจากประเทศไทย

 
 

ข่าวสำคัญจากประเทศไทย

12/03/2019

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (แบบคูหา) มาใช้สิทธิเลิกตั้งในวันศุกร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่16 มีนาคม 2562

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (แบบคูหา) มาใช้สิทธิเลิกตั้งในวันศุกร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่16 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.00 - 17.00น. ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 

โดยโปรดนำบัตรประชาชน "ฉบับจริง" หรือหนังสือเดินทาง "ฉบับจริง" หรือ เอกสารอื่นใดของทางราชการไทยหรือหน่วยงานของรัฐ "ฉบับจริง" ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย