ข้อมูลพื้นฐานมณฑลอันฮุย

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่มณฑลอันฮุย

ที่ตั้งและพี้นที่

มณฑลอันฮุย ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตทิศตะวันออกของประเทศจีน ทางด้านทิศตะวันออกติดกับมณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้อเจียง ทิศตะวันตกติดกับมณฑลหูเป่ยและมณฑลเหอหนาน ทิศใต้ติดกับมณฑลเจียงซี ทิศเหนือติดกับมณฑลซันตง ซึ่งใกล้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำหวยเหอ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 139,600 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ1.45ของ พื้นที่ประเทศจีน

ประชากร

ในปี 2551 มณฑลอันฮุยมีประชากรจำนวน 67 ในปี 2551 มณฑลอันฮุยมีประชากรจำนวน 67,400,000 คน มีประชากรมากจัดอยู่ในลำดับที่ 8 ของประเทศ ได้ชื่อว่าเป็นมณฑลที่มีความยากจนที่สุดในภาคตะวันออกของจีน ด้วยเหตุนี้จึงมีแรงงานไหลออกจากมณฑลอันฮุยไปทำงานที่มณฑลใกล้เคียง

เช่น งานก่อสร้าง และงานที่ใช้แรงงานอื่นๆ ประมาณการว่ามีแรงง งานที่อพยพไปทำงานในเขตมณฑลอื่นๆ ในประเทศจีน 9 ล้านคน และประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรมณฑลอันฮุยอาศัยอยู่ในเขตชนบท

ภูมิอากาศ

มณฑลอันฮุย ตั้งอยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดุกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น ในขณะที่ฤดูหนาวและฤดูร้อนค่อนข้างยาว

มณฑลอันฮุย ตั้งอยู่ในเขตมรสุมร้อนเอเชียเหนือ แบ่งเป็น 4 ฤดุกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้น ในขณะที่ฤดูหนาวและฤดูร้อนค่อนข้างยาว

เฉลี่ย อุณหภูมิตลอดทั้งปี 14-17 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 27.1 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 3.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 800-1800 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนสูงถึง 636.8 มิลลิเมตรในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

มณฑลอันฮุย

ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ดินใน มณฑลอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร มีปริมาณน้ำ 71,700ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 57,400 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่ารวม 36,000 ตาราง กิโลเมตร มีพันธุ์พืชต่างๆ รวม 300ชนิด และสมุนไพรอีกกว่า 2,100 ชนิด

มณฑลอันฮุยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยมีปริมาณของแร่ทองแดง โลหะ ซัลเฟอร์ หินปูนขาว และถ่านหิน ในลำดับต้นของประเทศ จัดเป็นหนึ่งในแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศจีน มณฑลอันฮุยยังเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษและปลอดสารเคมี ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น ธัญพืช น้ำมัน ฝ้าย ใบชา ใบยาสูบ พืชสมุนไพร เป็นต้น โดยปริมาณการผลิตจัดอยู่ในลำดับต้นของประเทศด้วยเช่นกัน ในด้านการท่องเที่ยวมณฑลอันฮุยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งในส่วนของทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติ และอนุสรณ์สถานทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีภูเขาหวางซานซึ่งได้รับการจัดตั้งให้เป็นมรดกโลก และ เขตอนุรักษ์ของโลก นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่น จิ่ว หวาซาน ซีตี้ หงชุน เป็นต้นนั้น ยังได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 50 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมอีกด้วย

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

มณฑลอันฮุย ก่อตั้งขึ้นในสมัยจักรพรรดิคังซีครองราชย์ปีที่ 6 แห่งราชวงศ์ ชิง(ปี ค.ศ.1667) เนื่องจากเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองหว่านและภูเขาหว่านในประวัติศาสตร์ ดังนั้นมณฑลอันฮุยจึงมีชื่อย่อว่า " หว่าน (皖)"

สมัยจักรพรรดิจูหยวนจางแห่งราชวงค์หมิง(ปี ค.ศ.1667) มณฑลอันฮุยได้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลางเพราะอยู่ใกล้นครนานกิงซึ่ง เป็นเมืองหลวงในขณะนั้น เนื่องจากจักรพรรดิจูหยวนจางเป็นคนอันฮุยเมืองเฟิ่งหยาง จักรพรรดิจึงมีพระประสงค์ย้ายเมืองหลวงมาที่เฟิ่งหยางแต่ต่อมามีความจำเป็น ที่ทำให้ต้องล้มเลิกความคิดดังกล่าวในช่วงที่สร้างสุสานและกำแพงเมืองแล้ว เสร็จส่วนหนึ่ง

สมัยราชวงค์ชิง (ปี ค.ศ. 1667) มณฑลอันฮุยได้แยกตัวออกมาจากการปกครองของรัฐบาลกลางอีกครั้งและได้จัดให้อัน ชิ่งเป็นเมืองเอกของมณฑล

สมัยก่อนที่จะเป็นสาธารณรัฐจีน ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุยเป็นที่ตั้งเสบียงและกองกำลังทหารไท่ผิงเทียนกัวซึ่ง ทำสงครามกับราชวงศ์ชิงในขณะนั้นทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นล้มตายเป็นจำนวนมาก เศรษฐกิจและวัฒนธรรมถูกทำลาย หลังจากสงครามสิ้นสุดชาวมณฑลเหอหนานและหูเป่ยได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัย จึงทำให้ลักษณะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป

สมัยสาธารณรัฐ ปี ค.ศ.1946 รัฐบาลได้ย้ายเมืองเอกของมณฑลไปยังเมืองเหอเฝยและเป็นเมืองเอกถึงปัจุบัน

มณฑลอันฮุย เป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดี หู จิ่น เทา โดยบรรพบุรุษของประธานาธิบดี หู จิ่น เทาเคยเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายใบชาที่ร่ำรวยประจำมณฑลอันฮุยนี้ด้วย

ผู้นำ


นายหวังจินซาน (Wang JinShan)

ชื่อ นายหวังจินซาน (Wang JinShan)
ตำแหน่ง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลอันฮุย
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2007
วันเกิด เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1945
ภูมิลำเนาเดิม มณฑลจี๋หลิน
เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมณฑลอันฮุยเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2003 ต่อมาในปี ค.ศ. 2006ได้รับเลือกเป็นรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลอันฮุย

 นายหวังซันวิ้น (Wang Sanyun)

ชื่อ นายหวังซันวิ้น (Wang Sanyun)
ตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลอันฮุยและผู้ว่าการมณฑลอันฮุย
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2008
วันเกิด เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1952
ภูมิลำเนาเดิม มณฑลซานตง
เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลอันฮุยและรองนายกเทศมนตรี มณฑลอันฮุยเมื่อปี ค.ศ.2007

 นายซุนจื้อกัง(Shun Zhigang)

ชื่อ นายซุนจื้อกัง(Shun Zhigang)
ตำแหน่ง กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลอันฮุย และรองผู้ว่าการมณฑลอันฮุย
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2006
วันเกิด เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1954
ภูมิลำเนาเดิม มณฑลเหอหนาน
เคยดำรงตำแหน่งกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลหูเป่ยเมื่อปี ค.ศ. 2002


นายเจ้าสู้ฉง (Zhao Shucong)

ชื่อ นายเจ้าสู้ฉง (Zhao Shucong)
ตำแหน่ง กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลอันฮุย และรองผู้ว่าการมณฑลอัน ฮุย
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2006
วันเกิด เดือนมีนาคม ปีค.ศ. 1955
ภูมิลำเนาเดิม มณฑลซานตง
เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองอันชิ่ง มณฑลอันฮุย


นางเหวินไห่ยิง (Wen Haiying)

ชื่อ นางเหวินไห่ยิง (Wen Haiying)
ตำแหน่ง รองผู้ว่าการมณฑลอันฮุย
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 2002
วันเกิด เดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 1950
ภูมิลำเนาเดิม มณฑลเห่ยหลงเจียงนายหวงไห่ซง(Huang Haisong)

ชื่อ นายหวงไห่ซง(Huang Haisong)
ตำแหน่ง รองผู้ว่าการมณฑลอันฮุย
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 2004
วันเกิด เดือนกรกฏาคม ปีค.ศ. 1953
ภูมิลำเนาเดิม มณฑลเหอหนานนายถังเฉิงเพ่ย (Tang Chengpei)

ชื่อ นายถังเฉิงเพ่ย (Tang Chengpei)
ตำแหน่ง รองผู้ว่าการมณฑลอันฮุย
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนกุมภาาพันธ์ ปีค.ศ. 2008
วันเกิด เดือนกันยายน ปีค.ศ. 1964
ภูมิลำเนาเดิม มณฑลอันฮุยนายหนี่ฟาเคอ (Ni Fake)

ชื่อ นายหนี่ฟาเคอ (Ni Fake)
ตำแหน่ง รองผู้ว่าการมณฑลอันฮุย
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 2008
วันเกิด เดือนมกราคม ปีค.ศ. 1954
ภูมิลำเนาเดิม มณฑลเจียงซูนายเซี่ยะกวางเสียง (Xie Guangxiang)

ชื่อ นายเซี่ยะกวางเสียง (Xie Guangxiang)
ตำแหน่ง รองผู้ว่าการมณฑลอันฮุย
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ เดือนมกราคม ปีค.ศ. 2008
วันเกิด เดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 1958
ภูมิลำเนาเดิม มณฑลอันฮุยการปกครอง

มณฑลอันฮุย ประกอบด้วยเมืองทั้งสิ้น 17 เมือง คือ เมืองเหอเฝย หวายเป่ย สู้ โจว ป๋อโจว ป้างปู้ ฟู่หยาง หวายหนาน ฉูโจว ลิ่วอัน หม่าอันซาน ฉาวหู อู๋หู ซวนเฉิง ถงหลิ่ง ฉื่อโจว อันชิ่ง และหวางซาน โดยมีเมือง

มณฑลอันฮุย ประกอบด้วยเมืองทั้งสิ้น เมือง คือ เมืองเหอเฝย หวายเป่ยสู้โจว ป๋อโจว ป้างปู้ ฟู่หยาง หวายหนาน ฉูโจว ลิ่วอัน หม่าอันซาน ฉาวหู อู๋หู ซวนเฉิง ถงหลิ่ง ฉื่อโจว อันชิ่ง และหวางซาน โดยมีเมือง เหอเฝยเป็นเมือง เอกของมณฑล

Service Organizations

Website for Anhui Foreign Investment Promotion
http://www.ahinvestment.gov.cn

เมืองสำคัญ/เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เมืองสำคัญ

ในปี 2550 เมืองที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในระดับสูงกว่ามาตรฐานมีทั้งหมด 10 เมือง ได้แก่เมืองเหอเฝย ป๋อโจว สู้โจว ฟู่หยาง ฉูโจว ลิ่วอัน ฉาวหู อู๋หู่ ซวนเฉิง หวางซาน

เมืองที่มีดัชนีทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเกินกว่าดัชนีเฉลี่ยของ ทั่วมณฑล มี 6 เมือง ได้แก่ หม่าอันซาน ถงหลิ่ง เหอเฝย อู๋หู่ ฟู่ หยาง และ อันชิ่ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ดัชนีทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างร้อยละ 177 ถึงร้อยละ 18 เมืองเหอเฝย

เมือง เหอเฝย

เมืองเหอเฝยมีพื้นที่ 7,266 ตารางกิโลเมตร ในปี 2550 เมืองเหอเฝย มีประชากร 4.48ล้าน คน เป็นบ้านเกิดของเปาบุ้นจิ้น เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เป็นฐานการผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อะไหล่รถยนต์ หลังจากแผนการเปิดประเทศจีนจากรัฐบาลกลาง เมืองเหอเฝยมีบริษัทต่างชาติมาลงทุนกว่า2,000 บริษัท มีบริษัทข้ามชาติที่ติด 500 อันดับแรกของโลกมาลงทุนที่เมืองเหอเฝยรวม15บริษัท โดยมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติรวมกว่า1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เมืองเหอเฝย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

ณ สิ้นปี 2548 มณฑลอันฮุยได้คัดเลือกเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับมณฑลให้คงเหลือจำนวน 89 แห่ง โดยแบ่งเป็น

 1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจที่มีจำนวนมากสุด ซึ่งมีทั้งครบทั้ง 17 เมืองทุกเมืองในมณฑลอันฮุย
 2. เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่เมืองเหอเฝย อู๋หูและป้างปู้
 3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจการท่่องเที่ยว หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจอื่นๆ รวมอีก 9 แห่ง

โดยมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับประเทศในมณฑลอันฮุย 4 แห่ง ดังนี้

1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองเหอเฝย
(National Hefei Economic & Technological Development Area)

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองเหอเฝย


อนุมัติก่อตั้งเมื่อปี 2543 มีพื้นที่รวม 66 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นโซนอุตสาหกรรมด้านทิศตะวันออก ภายในประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรมส่วนกลางและเขตอุตสาหกรรมทางทิศใต้ และโซนธุรกิจและวัฒนธรรมด้านทิศตะวันตก ภายในประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเหอเฝย เขตศูนย์ข้อมูลธุรกิจระหว่างประเทศ เขตชุมชนนานาชาติ เป็นต้น มีอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

สิ้นสุด ณ ปลายปี 2551 เขตพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวดึงดูดโครงการลงทุนจากต่างชาติรวม 236 โครงการ ยอดเงินลงทุนจริงจากต่างชาติสะสมรวม 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการลงทุนในท้องถิ่น 626 โครงการ ยอดเงินลงทุนสะสมรวม 55,400 ล้านหยวน ซึ่งศักยภาพโดยรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจฯ จัดอยู่ในลำดับต้นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศแถบภาคตะวันตกตอนกลางรวม ทั้ง 22 แห่ง
ต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 5 ปี

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเมืองเหอเฝย

2. เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่เมืองเหอเฝย

ในปี 2534 อนุมัติก่อตั้งขึ้นเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง สมัยใหม่แห่งแรกของมณฑลอันฮุยเมื่อ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 11 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันดึงดูดโครงการลงทุนในท้องถิ่นและต่างชาติรวมกว่า 800 โครงการมีบริษัทต่างชาติเข้ามาจัดตั้งบริษัทภายในเขตรวมกว่า 100 บริษัท จาก 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศษ ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น รวมทั้ง 10 กว่าบริษัทจาก 500 บริษัทข้ามชาติระดับโลก ณ สิ้นปี 2550 มี 292 บริษัทที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เขตพัฒนา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่เมืองเหอเฝย

ในปี 2534 อนุมัติก่อตั้งขึ้นเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง สมัยใหม่แห่งแรกของมณฑลอันฮุยเมื่อ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 11 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันดึงดูดโครงการลงทุนในท้องถิ่นและต่างชาติรวมกว่า 800 โครงการมีบริษัทต่างชาติเข้ามาจัดตั้งบริษัทภายในเขตรวมกว่า 100 บริษัท จาก 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศษ ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น รวมทั้ง 10 กว่าบริษัทจาก 500 บริษัทข้ามชาติระดับโลก ณ สิ้นปี 2550 มี 292 บริษัทที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17 ปี ผ่านไป เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่เมืองเหอเฝยได้พัฒนากลายเป็นฐานการ ผลิตของอุตสาหกรรมประเภท เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมชีวภาพ แผงวงจรรวม ยาชนิดใหม่และวัสดุชนิดใหม่

3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองอู๋หู
(Wuhu Economic & Technological Development Area)

อนุมัติก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปี 2536 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 121.68 ตร.กม. จัดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับประเทศแห่งเดียวในพื้นที่แถบภาค ตะวันตกตอนกลางที่ไม่ได้ก่อตั้งในเมืองหลวงของมณฑล หลังจากได้รับการพัฒนา 10 กว่าปี เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองอู๋หูได้กลายเป็นประตูดึงดูดบริษัทต่าง ชาติเข้ามาลงทุนในเมืองอู๋หู ณ สิ้นปี 2551 รวมเงินทุนจดทะเบียนจากต่างประเทศ 63,540 ล้านหยวน มีบริษัทจาก 500 บริษัทข้ามชาติระดับโลกเข้ามาลงทุน 18 บริษัท บริษัทในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 25 บริษัท และบริษัทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาจัดตั้งบริษัทอีกกว่า 374 บริษัท เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองอู๋หูซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทยานยนต์ Chery Automobile ผู้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กรายใหญ่ในมณฑลอันฮุยและส่ง ออกจำหน่ายรถยนต์มากเป็นอันดับแรกของประเทศจีน ภายในเขตฯ เป็นฐานประกอบอุตสาหกรรม ประเภท รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม วัสดุชนิดใหม่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองอู๋หู (Wuhu Economic &

Technological Development Area)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองอู๋หู (Wuhu Economic &

Technological Development Area)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองอู๋หู (Wuhu Economic &

Technological Development Area)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองอู๋หู (Wuhu Economic &

Technological Development Area)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองอู๋หู (Wuhu Economic &

Technological Development Area)
แหล่งข้อมูล เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองอู๋หู (www.wede.gov.cn/Index.aspx)


4. เขตแปรรูปส่งออกอู๋หู (Wuhu Export Processing Zone)

อนุมัติก่อตั้งเมื่อปี 2545 มีเนื้อที่ทั่งหมด 2.95 ตร.กม. ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เมืองอู๋หู ภายในมีสำนักงานศุลกากร สำนักงานตรวจสอบสินค้า ธนาคาร บริษัทขนส่ง พื้นที่คลังเก็บสินค้า ที่อำนวย ความสะดวกต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้า

Production Factors Hefei New & High Technology Industrial Development Zone Hefei Economic & Technological Development Area Wuhu Economic & Technoological Development Area
Commercial Land Price Tendering, Auction , Landlist Tendering, Auction , Landlist Tendering, Auction , Landlist
Industry Land Price 384 RMB Yuan / sqm. 384 RMB Yuan / sqm. 336 RMB Yuan / sqm.
Water 2.1 RMB Yuan/ton for industrial use, New Installation charge according to the sizes of metres 2.1 RMB Yuan/ton for industrial use, New Installation charge according to the sizes of metres Fixed rate: 1.9 RMB Yuan/ ton. New Installation: Free
Power 0.8895 RMB Yuan/kwh for commercial use. (Below 1 kv)

0.7625 RMB Yuan/Kwh for non-industrial and generic industries.

0.5625 RMB Yuan/ kwh for large industries. (1-10kv)
0.8895 RMB Yuan/kwh for commercial use. (Below 1 kv)

0.7625 RMB Yuan/Kwh for non-industrial and generic industries.

0.5625 RMB Yuan/ kwh for large industries. (1-10kv) Normal;

0.872 RMB Yuan/kwh fo peak; 0.3046 RMB yuan/kwh for valley
0.8895 RMB Yuan/kwh for commercial use. (Below 1 kv)

0.5418 RMB Yuan/Kwh for non-industrial and generic industries.

0.5418 RMB Yuan/ kwh for large industries. (1-10kv)

Normal;0.8438 RMB Yuan/kwh fo peak; 0.2908 RMB yuan/kwh for valley
Labor Cost               RMB Yuan/month Workers: 600 Engineers (Production): 1000 Engineers (R&D): 1500 Administrative Staff: 1000 Management Staff:1500 Senior Management Staff:2000 Workers: 600 -900 Engineers (Production): 1000-1500 Engineers (R&D): 1000 -2000 Administrative Staff: 650-1700 Management Staff: 1000-2500 Senior Management Staff:2000-5000 Workers: 800 Engineers (Production): 1000-1100 Engineers (R&D): 1000 -2000 Administrative Staff: 650-1200 Management Staff: 1000-2500 Senior Management Staff:2000-5000
Cost for premises Building RMB Yuan /sqm. 700 for a single-storey concrete structure
720 for double-storey light steel structure
680 for double-storey concrete structure
600 for a single-storey concrete structure
620 for double-storey light steel structure
580 for double-storey concrete structure
500 for a single-storey concrete structure
450-550 for double-storey light steel structure
500-550 for double-storey concrete structure

การคมนาคมและโลจิสติกส์

มณฑลอันฮุย

ทางหลวง

มณฑลอันฮุย

ในปี 2492 ทางหลวงในมณฑลอันฮุยมีความยาวรวม 2,088 กิโลเมตร มี 42 ตำบลที่ไม่มีเส้นทางเดินรถสัญจรถึง แต่ปัจจุบันทางหลวงในมณฑลอันฮุยมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 71 เท่าของความยาวทางหลวงในปี 2492 รวมระยะทาง 148 , 827 กิโลเมตร อีกทั้ืงมีสะพานข้ามแม่น้ำหว่าน 3 สะพาน และสะพานข้ามแม่น้ำหวยเหอ 15 สะพาน

ทางด่วนในมณฑลอันฮุยมีความยาวรวม 2 , 457 กิโลเมตร มีความยาวจัดอยู่ในลำดับที่ 10 ของประเทศ ใช้ระยะเวลาสัญจรทางรถยนต์จากทางด่วนตอนเหนือจรดตอนใต้ประมาณ 6 ชั่วโมง และใช้ระยะเวลาสัญจรทางรถยนต์จากทางด่วนทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกประมาณ 3 ชั่วโมง คาดว่าเมื่อถึงปี 2553 ทางหลวงในมณฑลอันฮุยจะมีความยาวเกิน 2,900 กิโลเมตร และอีก 2 ปีต่อมาจะทำการก่อสร้างทางหลวงเพิ่มเติมแล้วเสร็จเป็นความยาวรวม 2,000กิโลเมตร โดยจะสร้างให้ เมืองเหอเฝย ป้างปู้ ฟู่หยาง อู๋หู่ อันชิ่ง และหวางซาน เป็นศูนย์กลางการสับเปลี่ยนทางคมนาคม
ทางรถไฟ

ในปี 2548 มณฑลอันฮุยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟทั้งหมด 10 สาย ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างมณฑลอันฮุยและเมืองอื่นๆ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแยงซี มีมูลค่าการก่อสร้างรวม 5 หมื่นล้านหยวน หนึ่งในจำนวน 10 สาย เป็นทางรถไฟสายด่วน " เหอหนิง " (合宁) ความยาว 166 ก.ม. วิ่งด้วยความเร็ว 200 ก.ม. ต่อช.ม. มีเส้นทางวิ่งระหว่างเมืองเหอเฝยและนครนานกิง โดยใช้เวลาเพียง 45 นาที และเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายซีอาน – เหอเฝย / สายเหอเฝย – อู่ฮ่าน / สายฉงชิ่ง - เฉิงตู เป็นต้น

มณฑลอันฮุย


ทางรถไฟสายสำคัญอีกเส้นหนึ่งคือ ทางรถไฟสายเหอเฝย-เซี่ยงไฮ้ ที่แยกเส้นทางออกมาจากสายนครเซี่ยงไฮ้-เมืองอู่ฮั่น-เมืองเฉิงตู ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างเมืองเหอเฝยและนครเซี่ยงไฮ้เหลือ เพียง 2 ชั่วโมง รวมระยะทางรถไฟภายในมณฑลทั้งสิ้น 2 , 326 กิโลเมตร ยาวเป็นอันดับหนึ่งในเขตพื้นที่ด้านตะวันออกของจีน
ทางน้ำ

มณฑลอันฮุย

มีแม่น้ำแยงซีีเกียง แม่น้ำฮวยเห่อและแม่น้ำซินอันเจียง 3 สายใหญ่ไหลผ่านอีกทั้งมีคลองเล็กใหญ่รวมอีก 300 สาย แม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านรวมระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร จัดเป็นมณฑลที่มีการคมนาคมทางน้ำที่เจริญอีกมณฑลหนึ่ง

ในปี 2534 ท่าเรือจูเจียเชียว (朱家桥) เปิดรับให้เรือจากต่างประเทศเข้า ปัจจุบันมีเส้นทางเดินเรือติดต่อถึงกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถรองรับเรือที่มีน้ำหนัก 10,000 ตัน ได้ 2 ลำในขณะเดียวกัน และน้ำหนัก 5,000 ตัน ได้ 3 ลำในขณะเีดียวกัน ทั้งยัง มีท่าเรือเปิด 5 แห่งได้แก่ อันชิ่ง(安庆) ฉือโจว (池州)ถงหลิง(铜陵) หวูหู (芜湖) หม่าอันซาน (马鞍山)


ทางอากาศ

มณฑลอันฮุย

มณฑลอันฮุยมีสนามบินขนาดใหญ่ 6 แห่ง คือ สนามบินเหอเฝย สนามบินหวางซาน สนามบินอู๋หู สนามบินอันชิ่ง สนามบินเปิ้งปู้และสนามบินฟู้หยาง ฯลฯ มณฑลอันฮุยได้ทำการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ขึ้นในปลายปี 2551 โดยใช้ชื่อว่า สนามบินนานาชาติ เหอเฝย-ซินเฉียว ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเฟยสี สนามบินใหม่แห่งนี้จะแทนที่สนามบิน หลัวกัง ที่เมืองเหอเฝย ที่ค่อนข้างเล็กและแออัด สนามบินนานาชาติ เหอเฝย-ซินเฉียวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2553 โดยเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะรองรับผู้โดยสารได้ 9.5 ล้านคน และ ขนส่งสินค้าได้ 122,400 ตันต่อปี


เศรษฐกิจ

ข้อมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจ

GDP

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ปี 2551 ของมณฑลอันฮุยเท่ากับ 887.42 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 12.7 GDP เฉลี่ยต่อหัวของมณฑลอันฮุยเท่ากับ 14,485 หยวน หรือเท่ากับ 2,085 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 2,440 หยวน

GDP ของมณฑลอันฮุยปี 2551
หน่วย:พันล้านหยวน

รายการ มูลค่า เพิ่มขึ้นมากกว่าปี2550
ร้อยละ
GDP ของมณฑลอันฮุย 887.42 12.7
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ 141.81 6.2
อุตสาหกรรมขึ้นทุติยภูมิ 413.74 16.4
อุตสาหกรรม 348.76 18.3
การก่อสร้าง 64.98 6.4
อุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ 331.87 11.0
การขนส่งและไปรษณีย์ 54.74 10.5
การค้าปลีกและค้าส่ง 63.41 13.5
การโรงแรมและร้านอาหารภัตตาคาร 16.26 15.1
การเงิน/การธนาคาร 18.32 10.5
อสังหาริมทรัพย์ 34.27 4.4
งานบริการด้านอื่นๆ 144.87 11.2


รายได้

ปี 2551 มณฑลอันฮุยมีรายได้เฉลี่ยสุทธิต่อหัวต่อปีของประชาชนในเขตเมือง 12,990.4 หยวน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 13.2 ขนาดพื้นที่อาศัยเฉลี่ยต่อคนของประชาชนในเขตเมืองเท่ากับ 29.9 ตารางเมตร ลดลงจากปีที่แล้ว 0.9 ตารางเมตร รายได้สุทธิทั้งปีเฉลี่ยต่อคนของประชาชนในเขตชนบทของมณฑลอันฮุยเท่ากับ 4,202.5 หยวน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 18.1 ขนาดพื้นที่อาศัยเฉลี่ยต่อคนของประชาชนในเขตชนบทเท่ากับ 29.9 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1 ตารางเมตร

รายจ่ายด้านการบริโภคของประชาชน

ปี 2551 รายจ่ายด้านการบริโภคเฉลี่ยต่อหัวประชาชนในเขตเมืองเท่ากับ 9,524 หยวน ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากปี 2550 โดยการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 ด้านการสื่อสารและคมนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ด้านเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ด้านวัฒนธรรม การศึกษาและการบันเทิงลดลงร้อยละ 0.8 ในขณะที่รายจ่ายด้านการบริโภคเฉลี่ยต่อหัวของประชาชนในเขตชนบทมีจำนวนเท่า กับ 3,284.1 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 จากปี 2550 โดยการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 ด้านการสื่อสารและคมนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ด้านที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7

การออม

ปี 2551 เงินออมภาคประชาชนของมณฑลอันฮุยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 564,750 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 ในขณะที่เงินออมภาคธุรกิจมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 301,970 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19

ดัชนีราคา

ดัชนีราคาผู้บริโภคของมณฑลอันฮุยในปี 2551 ขยายตัวร้อยละ 6.2 จากปี 2550 โดยดัชนีราคาสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารขยายตัวร้อยละ 14.3 ดัชนีราคาสินค้าขายปลีกขยายตัวร้อยละ 6.3 ดัชนีราคาการซื้อเข้าวัตถุดิบและเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 12.4 ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรมจากโรงงานขยายตัวร้อยละ 8.4 ดัชนีราคาการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรขยายตัวร้อยละ 9.4 ดัชนีราคาวัตถุดิบทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 23.9 ดัชนีราคาการผลิตผลิตผลเกษตรขยายตัวร้อยละ 14.7

ดัชนีราคาผู้บริโภคในมณฑลอันฮุย

รายการ ปี 2551 (ร้อยละ)
ดัชนีราคาผู้บริโภค 6.2
เขตเมือง 6.0
เขตชนบท 6.4
ผลิตภัณฑ์อาหาร 14.3
ได้แก่ : เสบียงอาหารประเภทถั่วและมัน 5.7
บุหรี่ สุรา และของใช้ 3.3
เครื่องนุ่งห่ม -1.1
อุปกรณ์เครื่องใช้และการบริการภายในบ้าน 2.2
การรักษาพยาบาลและของใช้ส่วนตัว 2.2
การคมนาคมและการสื่อสาร -0.3
อุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับการบันเทิง การศึกษา และวัฒนธรรม 0.1
ที่พักอาศัย 4.5


การลงทุนในทรัพย์สินถาวร

ปี 2551 มณฑลอันฮุยมีการลงทุนในทรัพย์สินถาวรทั้งสิน 678,890 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3 จากปี 2550 โดยการลงทุนด้านทรัพย์สินถาวรในเขตเมืองคิดเป็นมูลค่า 599,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 ในเขตชนบทคิดเป็นมูลค่า 79,740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ในขณะที่การลงทุนด้านการปฎิรูปทางเทคนิคคิดเป็นมูลค่า 140,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.6 การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นมูลค่า 135,160 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.6 มูลค่าการซื้อขายบ้านรวมทั้งสิ้น 80,740 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 1.4

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในมณฑลอันฮุย ปี 2551

รายการ มูลค่า (ล้านหยวน) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (ร้อยละ)
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 678,890 33.3
แบ่งตามเขต
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเขตเมือง 599,150 34.6
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในชนบท 79,740 24
แบ่งตามอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร 18,260 66.4
ภาคอุตสาหกรรม 295,950 30.3
ภาคบริการ 364,680 34.4


มณฑลอันฮุยมีแผนผลักดันและพัฒนาโครงการต่างๆกว่า 1220 รายการ โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1,094,030 ล้านหยวน ในปี 2551 มีการลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้วมูลค่า 241,760 ล้านหยวน ในจำนวนรายการทั้งหมดมี 20 รายการใหญ่ที่เป็นการลงทุนโดยเทศบาลมณฑลอันฮุย รวมมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 76,370 ล้านหยวน

การค้าปลีกและค้าส่ง

การค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภครวมมูลค่าทั้งสิ้น 296,50 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 จากปี 2550 โดยเขตเมืองมีมูลค่าค้าปลีก 163,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 ในระดับอำเภอลงไปมีมูลค่าค้าปลีก 133,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อแยกประเภทตามกิจการ กิจการค้าส่งและค้าปลีกรวมมูลค่าค้าปลีก 249,760 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 กิจการโรงแรมและภัตตาคารรวมมูลค่าค้าปลีก 43,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.3 กิจการอื่นๆรวมมูลค่าค้าปลีก 3,460 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3

การค้าระหว่างประเทศ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มณฑลอันฮุยได้พยายามเปิดโอกาสทางการค้าให้มากขึ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งประสบผลสำเร็จดีในระดับหนึ่ง

ในปี 2551 มณฑลอันฮุยมีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 20,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 จากปี 2550 ทั้งนี้แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 11,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 และเป็นมูลค่าการนำเข้า 9,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6

ประเภทสินค้าส่งออกที่สำคัญและประเทศคู่ค้าของมณฑลอัน ฮุยในปี 2551
หน่วย :ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ดัชนี มูลค่า เพิ่มขึ้นจากปี2550
ร้อยละ
มูลค่าการส่งออก 11,350 28.8
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 4,550 27.8
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นสูง 1,800 42.0
การค้าระหว่างประเทศทั่วไป 8,420 29.3
การค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้าแปรรูป 2,570 17.7
กับทวีปเอเชีย 4,360 28.7
กับทวีปยุโรป 2,930 19.6
กับทวีปอเมริกาเหนือ 1,690 27.7
กับทวีปแอฟริกา 1,130 48.3
กับทวีปลาตินอเมริกา 1,060 40.4
กับทวีปออสเตรเลีย 180 24.9


วิสาหกิจที่มีการส่งออกที่สำคัญในอันฮุย ได้แก่ ธุรกิจทองแดงจินหลง (金隆铜业),ธุรกิจปุ๋ยเคมีรุ่ยเฟิง (瑞丰化肥, ธุรกิจเครื่องจักรผลิตพาสติกเทียนฉาง (天长塑料机械), ธุรกิจโลหะมีสีฉือโจว (池州有色金属),จี้ซู่ (技术),ถงหลิงโหย่วเซ่อ (铜陵有色),ธุรกิจยางล้อรถเจียทง (佳通轮胎),ธุรกิจเครื่องหอมจุ้ยปาง (巨邦香料)เป็นต้น

องค์กรธุรกิจที่ทำการนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ จี้ซู่ (技术),หวาอัน (华安),ธุรกิจยางล้อรถเจียทง (佳通轮胎),เหลียงโหยว (粮油),ธุรกิจกลั่นเหล้าปี้ลุ่ยชุน (碧绿春酿酒),จงติ่ง (中鼎),จิ้นชูโข่ว (进出口),ฉูช่าน (畜产),หม่ากางกว๋อม่าว (马钢国贸)เป็นต้น

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและมณฑลอันฮุย

ตั้งแต่ ปี1992 มณฑลอันฮุยเริ่มมีการค้าขายกับไทย โดยผู้เริ่มการลงทุนรายแรกคือบริษัท ซีพี จนถึงปี 2550 มีบริษัทไทยประมาณ 11 บริษัทที่มาลงทุนที่มณฑลอันฮุย

ภาครวม

ในปี 2551 ยอดการนำเข้าและส่งออกระหว่างไทย-อันฮุยอยู่ที่ 239.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ38.0 ยอดการส่งออกไปไทยอยู่ที่ 195.62ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ77.79 ยอดการนำเข้าจากไทยอยู่ที่ 43.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 31.13 ซึ่งไทยขาดดุลการค้ากับอันฮุย

สินค้าที่อันฮุยส่งออกไปไทย 10 อันดับแรก คือ ปุ๋ยเคมี วัสดุเหล็ก เครื่องจักสาน สายไฟฟ้า สารเคมีฆ่าแมลงและกำจัดต้นหญ้า เครื่องจักรกล วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลาสติก ผัก สิ่งทอ หม้อแปลงไฟฟ้า

สินค้าที่อันฮุยนำเข้าจากไทย 10 อันดับแรก คือ สินค้าประเภท ยางพารา ผลิตภัณฑ์ืทองแดง วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พลาสติก น้ำมันลาดยางแอสฟัสท์ ใยสังเคราะห์ มอเตอร์และชิ้นส่วน เครื่องมือตรวจวัด แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ

สินค้าเกษตร

อันฮุยเริ่มนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมจากไทยตั้งแต่ปี 2547 โดยนำเข้า มันสำปะหลังอบแห้ง มูลค่า 2.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และน้ำตาลอ้อย 810,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และปี 2549 เริ่มนำเข้ายางธรรมชาติเป็นครั้งแรก ที่มูลค่า 2.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมจากอันฮุยไปไทยในปี 2549 อยู่ที่ 7.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 8.17 สินค้าหลักที่ส่งออกคือ น้ำมันสกัดจากใบคล้ายต้นสะระแหน่ มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 4.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และผักสด มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การลงทุนระหว่างประเทศ

ปี 2551 มณฑลอันฮุยมีวิสาหกิจต่างชาติที่อนุมัติใหม่กว่า 256 ราย ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 49.4 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศตามสัญญามูลค่า 2,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 33.2 มูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 3,490 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4

โครงการลงทุนในมณฑลอันฮุยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนจากต่างชาติโดยจะเน้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรกล โทรคมนาคม พลังงานไฟฟ้า และ สินค้าเพื่อการเกษตร

โรงงานจากต่างประเทศที่มาลงทุนในมณฑลอันฮุยได้แก่ Sanyo, Hyundai, Hitachi, Fujitsu, Toyota, Mitsubishi, Chia Tai หรือ บริษัทเจียไต่ (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ของประเทศไทย), Metro, Siemens, AVK Valves, Coca-Cola และ BP. โดยบริษัท Unilever ได้ตั้งโรงงานแม่เพื่อผลิตและกระจายสินค้าจากที่มณฑลอันฮุยนี้ด้วย

ข้อได้เปรียบทางด้านการลงทุนในมณฑลอันฮุย

มณฑลอันฮุยอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นแบ่งเขตภูมิอากาศเขตร้อนและภูมิอากาศ เขตอบอุ่นทำให้สภาพอากาศมีความอบอุ่น ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป ปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ทำให้มณฑลอันฮุยเป็นเขตต้นน้ำลำธาร มีสภาพแวดล้อมที่ดี จำนวนพื้นที่ป่าไม้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการลงทุนจากต่างชาติจึงได้มีการจัด ตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขตการผลิตเพื่อการส่งออกพิเศษระดับประเทศขึ้นถึง 4 แห่ง และระดับมณฑลขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง โดยปัจจุบันธุรกิจยักษ์ใหญ่ 500 อันดับแรกของโลกกว่า 42 รายเข้ามาจัดตั้งสำนักงานในมณฑลอันฮุยแล้ว

การลงทุนของประเทศไทยในมณฑลอันฮุย

ในปี 2549 มณฑลอันฮุยได้ออกใบอนุญาตให้กับองค์กรธุรกิจจากประเทศไทยจำนวน 3 แห่ง มีมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวมทั้งสิ้น 11.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าการลงทุนเกิดขึ้นจริงแล้ว 2.5แสนดอลลาร์สหรัฐฯ และในครึ่งปีแรกของปี 2550 มณฑลอันฮุยได้ออกใบอนุญาตให้กับองค์กรธุรกิจจากประเทศไทยแล้ว 1 แห่ง มีมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวมทั้งสิ้น 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการลงทุนเกิดขึ้นจริงแล้ว 1.6 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ

รายชื่อธุรกิจที่สำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. บริษัทปูนซีเมนต์อู๋หูฉางซิง จำกัด (芜湖长兴水泥有限公司)เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง บริษัทอันฮุยเสิ่งหย่งเหนียนสือเย่ มหาทุนจำกัด (安徽省永年实业集团有限责任公司)ร่วมกับบริษัทไท่กว๋อฉางซิง จำกัด (泰国长兴有限公司)มียอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 27.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมียอดเงินลงทุนจากต่างประเทศตามสัญญา 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีการลงทุนแล้วทั้งสิ้น 1.9893 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีกรรมวิธีการผลิตและโม่ปูนซีเมนต์แบบใหม่ มียอดการผลิตและการจัดจำหน่ายถึง 5,000ตัน ต่อวัน

 2. บริษัทสิ่งทออันฮุยหวาข่าย จำกัด (安徽华凯纺织有限公司)เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง บริษัทซ่างไห่หวาจือโถวจือฟาจ่าน มหาชนจำกัด (上海华资投资发展集团有限公司)และกลุ่มบริษัท อันฮุยหวาจือโถวจือฟาจ่าน จำกัด (安徽华资投资发展集团有限公司)และบริษัท จงกว๋อหวาจือแห่งประเทศไทย จำกัด (中国华资泰国实业有限公司)มียอดเงินลงทุนทั้งสิ้น 29.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดเงินลงทุนจากต่างประเทศตามสัญญา 6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีการลงทุนแล้วทั้งสิ้น 2.6999 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการลงทุนในด้านการผลิต แปรรูปและจัดจำหน่าย ด้าย ผ้าฝ้าย ด้ายสังเคราะห์ ผ้าฝ้ายใยสังเคราะห์ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า หมวก ตลอดจน ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนและแลกเปลี่ยนในด้านเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการบริการในด้านข้อมูลข่าวสารอีกด้วย

 3. บริษัทธุรกิจบันเทิงฉูโจวไท่หลิน จำกัด(滁州泰林娱乐服务有限公司)เป็นการลงทุนโดยตรงจากกลุ่มบริษัทซี่ไท่หลินประเทศไทย จำกัด (系泰林泰国国际贸易集团有限公司) ยอดเงินลงทุนทั้งสิ้น 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดเงินลงทุนจากต่างประเทศตามสัญญา 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ มีการลงทุนแล้วทั้งสิ้น 1.7 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการลงทุนในด้านการโรงแรม ธุรกิจบันเทิง และการบริการด้านข่าวสาร

การลงทุนของวิสาหกิจจากมณฑลอันฮุยในประเทศไทย

ปลายปี 2549 วิสาหกิจจากมณฑลอันฮุยเข้าไปลงทุนในประเทศไทยทั้งสิ้น 5 ราย ยอดการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดเงินลงทุนตามสัญญาระหว่างประเทศมีมูลค่า2.272 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่

 1. กลุ่มบริษัทอันฮุยเจี้ยนกง มหาชนจำกัด สาขาประเทศไทย (安徽建工集团泰国分公司)จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี 2548 โดย กลุ่ม บ.อันฮุยเจี้ยนกง มหาชนจำกัด (安徽建工集团有限公司)เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ยอดการลงทุนตามสัญญาระหว่างประเทศมีมูลค่า 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ มีการลงทุนแล้วทั้งสิ้น 3 พันดอลลาร์สหรัฐฯ

 2. หน่วยงานรับผิดชอบการค้าประเทศไทยของบริษัทการค้าอันฮุยปุ๋ยเคมีเสิ่งลุ่ย เฟิง จำกัด (安徽省瑞丰化肥贸易有限公司泰国贸易代表)จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2548 โดย บ.การค้าอันฮุยปุ๋ยเคมีเสิ่งลุ่ยเฟิงฮว่าเฝย จำกัด (安徽省瑞丰化肥贸易有限公司) เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรและผลิตภัณฑ์สารเคมี มียอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดเงินลงทุนตามสัญญาระหว่างประเทศมีมูลค่า 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ

 3. สำนักงานประจำประเทศไทยของบริษัทอันฮุยหวาซิงฮว่ากง จำกัด (安徽华星化工股份有限公司泰国办事处)จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2549 โดยบ.อันฮุยหวาซิงฮว่ากง จำกัด มียอดเงินลงทุนตามสัญญาระหว่างประเทศมูลค่า 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ มีการลงทุนแล้วทั้งสิ้น 1.5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ

 4. บริษัทซุ่นฟา จำกัด (顺发有限公司)จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2549 โดยบ. อันฮุยเทียนตี้ซู่จี จำกัด (安徽天帝塑机有限公司) โดยธุรกิจหลักเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากการนำมาแปรรูปและ สานให้เป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มียอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดเงินลงทุนตามสัญญาระหว่างประเทศมีมูลค่า 1.372 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีการลงทุนแล้วทั้งสิ้น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 5. บริษัทไท่กว๋อเย่ไท่ จำกัด (泰国悦泰有限公司)จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2550โดยบ.อันฮุยกว๋อเจินหวานป่าวเจี๋ยเหนิงเคอจี้ จำกัด (安徽国祯环保节能科技股份有限公司)เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำ การกำจัดของเสีย ขยะมูลฝอยต่างๆ ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและการจัดจำหน่าย มียอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 5.5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดเงินลงทุนตามสัญญาระหว่างประเทศมีมูลค่า 3.3 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาคเกษตรกรรม

ในปี 2551 มณฑลอันฮุยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกทั้งหมด 6.5611 ล้านเฮคเตอร์ (1 เฮคเตอร์ = 10,000 ตารางเมตร) มากกว่าปี 2550 จำนวน 83,300 เฮคเตอร์ ผลผลิตรวมของธัญพืชอยู่ที่ 30,233,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 4.2 ผลผลิตน้ำมันพืชมีจำนวน 2,280,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ผลผลิตฝ้ายมีจำนวน 369,000 ตัน ลดลงร้อยละ 1.4

ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญของมณฑลอันฮุยปี 2551
หน่วย : ล้านตัน

รายชื่อสินค้า มูลค่า เพิ่มขึ้นจากปี2550
ร้อยละ
ธัญพืช 30.233 4.2
พืชเกษตรน้ำมัน 2.28 14.5
ได้แก่:ถั่วลิสง 0.779 26.1
เมล็ดผักน้ำมัน 1.409 8.4
ฝ้าย 0.369 -1.4
ใบยาสูบอบ 0.024 -1.2
รังไหม 0.038 10.9
ใบชา 0.076 7.2
พืชผัก 19.235 0.5
ผลไม้ 6.919 -7.7


ภาคอุตสาหกรรม

ข้อได้เปรียบทางด้านการผลิต

มณฑลอันฮุยมีอุตสาหรรมการผลิตสินค้าหลัก 5 ประเภท ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และชิ้นส่่วนประกอบ วัสดุพิเศษ พลังงาน และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จากสถิติในปี 2551 มียอดการผลิตดังนี้

 • ตู้เย็นจำนวน 11.305 ล้านเครื่อง
 • เครื่องซักผ้าจำนวน 6.95 ล้านเครื่อง
 • เครื่องปรับอากาศจำนวน 6.584 ล้านเครื่อง
 • โทรทัศน์สีจำนวน 2.692 ล้านเครื่อง

อุตสาหกรรมหลัก

มณฑลอันฮุยเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมหนักหลายประเภท โดยเฉพาะ การผลิตแร่ถ่านหินแร่ทองแดง สารเคมี และ วัตถุดิบในการก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้มณฑลอันฮุยยังเป็นแหล่งผลิตรถยนต์รายใหญ่ และ เป็นแหล่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น และ เครื่องปรับอากาศแห่งใหญ่แห่งหนึ่งของจีน

อันฮุยเป็นฐานรวมการผลิตธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเกือบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ อุตสาหกรรมแยกโลหะออกจากแร่ การผลิตน้ำมัน แร่ถ่านหิน งานวัตถุดิบการก่อสร้าง และ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ในปี 2550 อุตสาหกรรมเบาที่ผลิตเป็นสินค้าอุปโภคถือเป็นจุดเด่นของมณฑลอันฮุย โดยอันฮุยเป็นแหล่งผลิตตู้เย็นและเครื่องซักผ้าที่ใช้ในครัวเรือนที่ใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของจีน และเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศจีน ยี่ห้อของตู้เย็นที่มีชื่อเสียงในอันฮุยมีชื่อว่า เหม่ยหลิง ยี่ห้อเครื่องซักผ้าที่ขึ้นชื่อของอันฮุยมีชื่อว่า หรงซื่อต๋า และ Little Swan

ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมปี 2551 มีมูลค่าเพิ่ม 348,760 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 18.3 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (ที่มีรายได้หลักต่อปี 5 ล้านหยวนขึ้นไป) มีมูลค่าเพิ่มการผลิต 325,70 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 22 การลงทุนจากต่างชาติ รวมทั้งฮ่องกง และ ไต้หวันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

มูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมและ วิสาหกิจภาคอุตสาหกรรม
ที่มีรายได้หลักต่อปี 5 ล้านหยวนขึ้นไปประจำปี 2551
หน่วย:พันล้านหยวน

ดัชนี มูลค่า เพิ่มขึ้นจากปี2549
ร้อยละ
รัฐวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรม ที่มีรายได้หลักต่อปี 5 ล้านหยวนขึ้นไป 325.97 22.0
อุตสาหกรรมเบา 91.11 21.4
อุตสาหกรรมหนัก 234.86 22.3
รัฐวิสาหกิจ 35.54 13.6
collectively-owned enterprise 4.63 18.5
Joint stock coorperative enterprise 1.96 16.9
Share holding enterprise 225.94 23.6
วิสาหกิจที่ลงทุนโดยนักลงทุนจากต่างชาติ ฮ่องกง และมาเก๊า 47.67 19.7
state-owned industrial enterprises and enterprises whose controlling stake was owned by the state 147.11 16.1
วิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ 202.71 12.8


ในปี 2550 มณฑลอันฮุยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวน 37 แห่ง ในจำนวนนี้อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์โดยสารมีมูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลมีมูลค่าผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 อุตสาหกรรมการกดอัดและหลอมโลหะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากปี2549 ร้อยละ 29.3 อุตสาหกรรมการผลิตตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยมีมูลค่าผลผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.2 และ 6.4 ตามลำดับ

ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของมณฑลอันฮุยในปี 2551

รายชื่อสินค้า หน่วย มูลค่า เพิ่มขึ้นจาก2551
ร้อยละ
รถยนต์ ล้านคัน 0.616 -6.5
ผ้า ล้านเมตร 490 -15.0
ใยสังเคราะห์ ตัน 111,000 -4.6
เหล้าขาว ล้านลิตร 290 18.6
เบียร์ ล้านลิตร 1,390 -0.5
บุหรี่ พันล้านมวน 116.18 3.0
โทรทัศน์สี ล้านเครื่อง 2.692 -21.1
เครื่องซักผ้า ล้านเครื่อง 6.950 22.3
ตู้เย็น ล้านเครื่อง 11.305 22.9
เครื่องปรับอากาศ ล้านเครื่อง 6.584 8.3
พลังงานที่ผลิตทั้งหมด ล้านตัน coal equivalent 85.595 34.3
ถ่านหินดิบ ล้านตัน 119.132 33.5
การผลิตไฟฟ้า ล้าน Kilowatt-hour 110,250 27.0
น้ำมันดีเซล ล้านตัน 1.779 -5.5
เหล็กหล่อ ล้านตัน 16.372 8.1
เหล็ก ล้านตัน 17.702 6.1
ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ล้านตัน 19.066 7.7
โลหะที่มีสี 10 ชนิด ล้านตัน 0.937 17.1
ปูนซีเมนต์ ล้านตัน 59.152 15.8
กระจกแผ่นเรียบ ล้านแผ่น 5.764 22.0
กรดกำมะถัน ล้านตัน 3.291 15.1
ด่างบริสุทธิ์ ล้านตัน 0.37 3.5
ปุ๋ยเคมี ล้านตัน 2.386 2.1
ยาปราบศัตรูพืชเคมี ล้านตัน 0.202 44.8
ยาซักล้างสังเคราะห์ ล้านตัน 0.534 10.1
แท่นกลึงโลหะ ล้านเครื่อง 0.016 -1.8
ยางด้านนอกของยางล้อรถยนต์ ล้านตัน 12.193 -15.1


การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ

1. ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์

 • มณฑลอันฮุยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศจีน โดยในปี 2550 อันฮุยมีกำลังการผลิตรถยนต์ได้มากกว่า 600,000 คัน

 • บริษัทยานยนต์ Chery Automobile เป็นผู้ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กรายใหญ่ในมณฑลอันฮุย ในปี 2549 ยอดจำหน่ายรถยนต์ เชอรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 118 โดยในปี 2551 มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 356,000 คัน จัดอยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศจีน

 • รถยนต์เชอรี่ เป็นรถยนต์ของจีนที่มีภาพลักษณ์เป็นสากลมากที่สุดและเป็นยี่ห้อจีนที่มีการ ส่งออกไปต่างประเทศมากที่สุดตลอดระยะเวลา 6 ปี ในปี 2551 ส่งออกรถยนต์เชอรี่จำหน่ายจำนวน 131,000 คัน

 • นอกจากการผลิตรถยนต์โดยสารแล้ว มณฑลอันฮุยยังเป็นฐานการผลิตรถบรรทุก และ ผลิตแม่แบบรถยนต์ โดยบริษัท เจียงฮวาย Jianghuai Automotive Co (JAC) ร่วมมือกับบริษัทผลิตรถยนต์ของไต้หวัน สร้างฐานการผลิตที่ เมืองเหอเฝย โดย JAC มียอดขายรถบรรทุกที่ 150,000 คัน ในปี 2548

2. Household Electric Appliances

มณฑลอันฮุยเป็นฐานการผลิตสำคัญของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีชื่อเสียง หลายยี่ห้อ เช่น Meilin, Royalstar, Haier, Midea, Kelon, Siemens, Hitachi และ Sanyo

ในปี 2549 อันฮุยสามารถผลิตตู้เย็น 6.27 ล้านเครื่อง จัดเป็นมณฑลที่มีกำลังการผลิตอันดับที่ 3 ของจีน เครื่องซักผ้า 4.35 ล้านเครื่อง จัดเป็นมณฑลที่มีกำลังการผลิตอันดับที่ 3 ของจีน ทีวีสี 3.97 ล้านเครื่อง จัดเป็นมณฑลที่มีกำลังการผลิตอันดับที่ 5 ของจีน

และผลิตเครื่องปรับอากาศได้ 5.71 ล้านเครื่องจัดเป็นมณฑลที่มีกำลังการผลิตอันดับที่ 3 ของจีน

3. Electronics & IT

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และ ไอที จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มณฑลอันฮุยให้ความสำคัญมากขึ้น

สินค้าหลักของอุตสาหกรรมนี้ที่ผลิตในอันฮุย ได้แก่ อุปกรณ์ เรดาร์ คอมพิวเตอร์ ทีวีสี อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ฟิลม์ polypropylene electric ชิ้นส่วนประกอบ semiconductor อะไหล่ที่ทำจากแม่เหล็ก ฯลฯ ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ตั้งโรงงานอยู่ที่อันฮุยนี้ได้แก่ Hefei Haier, Anhui Konka, Wuhu Start Computers, Anhui Tongfeng Electronics, Tongling Sanjia Electronics, Anhui USTC Iflytech ฯลฯ

และยังมีโรงงานผลิตวัตถุดิบเพื่อทำอุุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เช่น Electronic film, Electronic Copper, Electronic Enamel Ware, Aluminum Foil ตั้งอยู่ในเมือง Tongling, Ma'an Shan, Anqing และ Huaibei เป็นต้น

4. New-Type Building Material

มณฑลอันฮุุยเป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างแบบใหม่ ใช้ทดแทนไม้และเหล็ก ที่เรียกว่า PVC, PE-PP-R ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกที่ใช้ในการตกแต่งภายใน อันฮุยสามารถผลิตได้ 370,000 ตันต่อปี โรงงานที่ผลิตสินค้าประเภทนี้ในอันฮุย ได้แก่ Wuhu Conch, Guofeng Plastics และWuhu Huaya

5. Energy and Raw Material

มณฑลอันฮุยเป็นแหล่งผลิต วัตถุดิบและพลังงานที่สำคัญ อาทิ แร่ถ่านหิน และ แร่เหล็ก ส่งผลให้เกิด 5 อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญในอันฮุยได้แก่ อุุตสาหกรรมพลังงาน Building Material, Metallurgy, non-ferrous metals และ Chemical Engineering บริษัท Huainan Colliery,

โดย Huaibei Colliery เป็นเหมืองแร่ถ่้านหินที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของจีน

บริษัท Ma'an Shan Steel เป็นโรงงานผลิตเหล็กที่สำคัญ และ บริษัีท ถงหลิง เป็นโรงงานหลอมและหล่อทองแดงที่สำัคัญแห่งหนึ่งของอันฮุย

ภาคบริการ

ธุรกิจการเงินและประกันภัย

ในปี 2551 สถาบันการเงินในมณฑลอันฮุยมียอดเงินฝากรวม 1,030.33 พันล้าน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 189.78 พันล้าน คิดเป็นร้อยละ 22.6 เงินปล่อยกู้ของสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 694,870 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปลายปี 2550 รวม 121,110 ล้านหยวน โดยเงินกู้ระยะสั้นมีจำนวนรวม 296,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เงินกู้ระยะกลางและยาวมีจำนวนรวม 362,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3

ในปี 2551 ในมณฑลมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น 55 บริษัท รวมมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวม 78,100 ล้านหยวน

ธุรกิจประกันภัยมีรายได้จากเบี้ยประกัน 29,650 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 47 ในจำนวนนี้เป็นรายได้จากเบี้ยประกันทรัพย์สิน 6,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 เป็นรายได้จากเบี้ยประกันชีวิต 23,250 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.9 ส่วนค่าสินไหมที่บริษัทประกันภัยต้องชดใช้มีมูลค่ารวม 8,780 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.4 โดยเป็นค่าสินไหมสำหรับประเภทประกันทรัพย์สินรวม 4,170 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.9 และเป็นค่าสินไหมสำหรับประเภทประกันชีวิตรวม 4,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.7

ธุรกิจโลจิสติกส์

ปี 2551 มณฑลอันฮุยมีความสามารถในการขนส่งผู้คนได้ 954 ล้านคน ขนส่งถ่ายเทสินค้าได้ 923 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 9.5 และ 12.8 ตามลำดับ สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือได้ 273 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 ในจำนวนนี้เป็นการขนถ่ายสินค้าที่จัดจำหน่ายในต่างประเทศ 2,801,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3

ในปี 2551 มณฑลอันฮุยมีปริมาณรถยนต์ที่ใช้ในมณฑล 1,349,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 ในจำนวนนี้มีรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลอยู่ 735,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4

ปริมาณการลำเลียงขนส่งสินค้าและจำนวนนักท่อง เที่ยวผ่าน
ระบบขนส่งประเภทต่างๆของมณฑลอันฮุยในปี 2551

ระบบขนส่ง มูลค่า (ล้านตัน) ขยายตัวจากปี 2550
(ร้อยละ)
ปริมาณลำเลียงขนส่งสินค้า 923 12.8
ทางรถไฟ 105 6.1
ทางน้ำ 720 13.0
ทางหลวง 116 17.9
ระบบขนส่ง จำนวน(ล้านคน) ขยายตัวจากปี 2550
(ร้อยละ)
จำนวนนักท่องเที่ยว 954 9.5
ทางรถไฟ 47 9.9
ทางน้ำ 901 9.5
ทางหลวง 3.91 -6.5


ธุรกิจการท่องเที่ยว

มณฑลอันฮุยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายอาทิ หวงซาน และเมืองโบราณในซีตี้และหงชุน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ อีก เช่น Jiuhua Mountian, Tianzhu Mountain, Langya Mountain, Qiyun Moutain, Caishi, Chaohu และ Xin'an River เป็นต้น ทั้งนี้ มณฑลอันฮุยมีสถานที่ท่องเที่ยวเกรด A ทั้งหมด 208 จุด

ในปี 2551 มณฑลอันฮุยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,321,000 คน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2550 ร้อยละ 24.1 มีจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 99,382,000 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6 มณฑลอันฮุยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 73,110 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 28.3 ในจำนวนนี้เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 70,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8

ธุรกิจโทรคมนาคมและไปรษณีย์

ในปี 2551 ธุรกิจโทรคมนาคมและไปรษณีย์ในมณฑลอันฮุยสร้างมูลค่ารวม 54,740 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 โดยธุรกิจโทรคมนาคมสร้างมูลค่า 51,970 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และธุรกิจไปรษณีย์สร้างมูลค่า 55,010 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 มณฑลอันฮุยมีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์บ้านรวม 13.799 ล้านราย ลดลง 1,144,000 ราย มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรวม

17.151 ล้านราย เพิ่มขึ้น 3.051 ล้านราย และมีผู้ขอติดตั้งระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว 1.868 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 309,000 ราย